Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MS720P51 O původu přírodních věd

Katedra filosofie a dějin přírodních věd Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 28 / 237 (12 %) Učebna: VG Termín: St,16:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá4x14.3 %
dobrá18x64.3 %
průměrná5x17.9 %
špatná1x3.6 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.11
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano3x10.7 %
spíše ano8x28.6 %
spíše ne13x46.4 %
rozhodně ne4x14.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.64
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano20x71.4 %
spíše ano6x21.4 %
spíše ne2x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.36
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano4x14.3 %
spíše ano15x53.6 %
spíše ne2x7.1 %
rozhodně ne1x3.6 %
nemohu posoudit6x21.4 %
průměr 2
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano4x14.3 %
spíše ano12x42.9 %
spíše ne4x14.3 %
rozhodně ne1x3.6 %
nemohu posoudit7x25 %
průměr 2.1
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké2x7.1 %
přiměrěné19x67.9 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit7x25 %
průměr 1.9

Vyučující

Karel Kleisner ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano13x46.4 %
spíše ano13x46.4 %
spíše ne2x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.61
Tomáš Hermann ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano3x10.7 %
spíše ano12x42.9 %
spíše ne10x35.7 %
rozhodně ne2x7.1 %
nemohu posoudit1x3.6 %
průměr 2.41
Radim Kočandrle ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano9x33.3 %
spíše ano13x48.1 %
spíše ne2x7.4 %
rozhodně ne1x3.7 %
nemohu posoudit2x7.4 %
průměr 1.8
Karel Kleisner je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano20x71.4 %
spíše ano5x17.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x10.7 %
průměr 1.2
Tomáš Hermann je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano13x46.4 %
spíše ano8x28.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x3.6 %
nemohu posoudit6x21.4 %
průměr 1.5
Radim Kočandrle je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano13x46.4 %
spíše ano7x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x28.6 %
průměr 1.35
Karel Kleisner je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano3x10.7 %
spíše ano1x3.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit24x85.7 %
průměr 1.25
Tomáš Hermann je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano2x7.1 %
spíše ano2x7.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit24x85.7 %
průměr 1.5
Radim Kočandrle je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano2x7.1 %
spíše ano1x3.6 %
spíše ne1x3.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit24x85.7 %
průměr 1.75
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano12x42.9 %
spíše ano13x46.4 %
spíše ne1x3.6 %
rozhodně ne2x7.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.75
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano22x78.6 %
spíše ano4x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x3.6 %
nemohu posoudit1x3.6 %
průměr 1.26
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano15x53.6 %
spíše ano9x32.1 %
spíše ne2x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x7.1 %
průměr 1.5

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž10x35.7 %
žena18x64.3 %
průměr 1.64
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.28x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé28x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%11x39.3 %
75 – 50%12x42.9 %
50 – 25%2x7.1 %
méně než 25%3x10.7 %
průměr 1.89
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré1x3.6 %
nadprůměrné4x14.3 %
průměrné21x75 %
podprůměrné2x7.1 %
špatné0x0 %
průměr 2.86
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký5x17.9 %
průměrný16x57.1 %
nízký7x25 %
průměr 2.07
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký5x17.9 %
průměrný18x64.3 %
nízký5x17.9 %
průměr 2
Vybrat jiný předmět