Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB170P46 Morfologie živočichů

Katedra zoologie Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 54 / 233 (23 %) Učebna: VG Termín: St,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá10x18.5 %
dobrá28x51.9 %
průměrná16x29.6 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.11
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano24x44.4 %
spíše ano22x40.7 %
spíše ne6x11.1 %
rozhodně ne1x1.9 %
nemohu posoudit1x1.9 %
průměr 1.7
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano37x68.5 %
spíše ano15x27.8 %
spíše ne2x3.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.35
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano24x44.4 %
spíše ano23x42.6 %
spíše ne2x3.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x9.3 %
průměr 1.55
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano10x18.5 %
spíše ano28x51.9 %
spíše ne5x9.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x20.4 %
průměr 1.88
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké18x33.3 %
přiměrěné24x44.4 %
nízké1x1.9 %
nemohu posoudit11x20.4 %
průměr 1.6

Vyučující

Černý Robert ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano27x50 %
spíše ano18x33.3 %
spíše ne7x13 %
rozhodně ne2x3.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.7
Němec Pavel ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano12x22.6 %
spíše ano24x45.3 %
spíše ne14x26.4 %
rozhodně ne1x1.9 %
nemohu posoudit2x3.8 %
průměr 2.08
Černý Robert je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano35x64.8 %
spíše ano17x31.5 %
spíše ne1x1.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.9 %
průměr 1.36
Němec Pavel je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano28x52.8 %
spíše ano22x41.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x5.7 %
průměr 1.44
Černý Robert je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano5x9.3 %
spíše ano5x9.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit44x81.5 %
průměr 1.5
Němec Pavel je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano6x11.3 %
spíše ano4x7.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit43x81.1 %
průměr 1.4
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano22x40.7 %
spíše ano26x48.1 %
spíše ne2x3.7 %
rozhodně ne2x3.7 %
nemohu posoudit2x3.7 %
průměr 1.69
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano47x87 %
spíše ano7x13 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.13
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano26x48.1 %
spíše ano25x46.3 %
spíše ne1x1.9 %
rozhodně ne1x1.9 %
nemohu posoudit1x1.9 %
průměr 1.57

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž23x42.6 %
žena31x57.4 %
průměr 1.57
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.53x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé54x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%35x64.8 %
75 – 50%13x24.1 %
50 – 25%6x11.1 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.46
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré2x3.7 %
nadprůměrné10x18.5 %
průměrné38x70.4 %
podprůměrné4x7.4 %
špatné0x0 %
průměr 2.81
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký16x29.6 %
průměrný31x57.4 %
nízký7x13 %
průměr 1.83
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký13x24.1 %
průměrný34x63 %
nízký7x13 %
průměr 1.89
Vybrat jiný předmět