Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB160C21 Molekulární taxonomie

Katedra parazitologie Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 0/1 Z; 1 kr.
Respondentů: 15 / 20 (75 %) Učebna: B5 Termín: Po,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá14x93.3 %
dobrá1x6.7 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.07
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano12x80 %
spíše ano3x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano13x86.7 %
spíše ano2x13.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.13
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano13x86.7 %
spíše ano2x13.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.13
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano14x93.3 %
spíše ano1x6.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.07
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké1x6.7 %
přiměrěné9x60 %
nízké1x6.7 %
nemohu posoudit4x26.7 %
průměr 2

Vyučující

Hampl Vladimír ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano12x80 %
spíše ano3x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2
Karnkowska Anna ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano5x35.7 %
spíše ano6x42.9 %
spíše ne3x21.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.86
Hampl Vladimír je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano15x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Karnkowska Anna je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano11x78.6 %
spíše ano3x21.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.21
Hampl Vladimír je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano10x66.7 %
spíše ano1x6.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x26.7 %
průměr 1.09
Karnkowska Anna je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano2x14.3 %
spíše ano2x14.3 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x64.3 %
průměr 1.8
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano13x86.7 %
spíše ano2x13.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.13
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano15x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano14x93.3 %
spíše ano1x6.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.07

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž7x46.7 %
žena8x53.3 %
průměr 1.53
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.2x13.3 %
Nmgr.6x40 %
Ph.D.7x46.7 %
průměr 2.33
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé13x86.7 %
opakovaně2x13.3 %
průměr 1.13
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%11x73.3 %
75 – 50%3x20 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%1x6.7 %
průměr 1.4
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré1x6.7 %
nadprůměrné6x40 %
průměrné8x53.3 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.47
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký10x66.7 %
průměrný5x33.3 %
nízký0x0 %
průměr 1.33
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký10x66.7 %
průměrný5x33.3 %
nízký0x0 %
průměr 1.33
Vybrat jiný předmět