Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB150P55 Molekulární podstata buněčné dráždivosti

Katedra fyziologie Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 26 / 30 (87 %) Učebna: Termín: termín neznámý, čas neznámý

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá23x88.5 %
dobrá2x7.7 %
průměrná1x3.8 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.15
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano23x88.5 %
spíše ano3x11.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.12
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano17x65.4 %
spíše ano9x34.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.35
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano26x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano25x96.2 %
spíše ano1x3.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.04
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké2x7.7 %
přiměrěné22x84.6 %
nízké1x3.8 %
nemohu posoudit1x3.8 %
průměr 1.96

Vyučující

Vyskočil František ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano25x96.2 %
spíše ano1x3.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.04
Vyskočil František je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano26x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyskočil František je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano19x73.1 %
spíše ano1x3.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x23.1 %
průměr 1.05
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano24x92.3 %
spíše ano2x7.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.08
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano25x96.2 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x3.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.12
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano20x76.9 %
spíše ano5x19.2 %
spíše ne1x3.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.27

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž2x7.7 %
žena24x92.3 %
průměr 1.92
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.1x3.8 %
Nmgr.22x84.6 %
Ph.D.3x11.5 %
průměr 2.08
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé25x96.2 %
opakovaně1x3.8 %
průměr 1.04
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%25x96.2 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%1x3.8 %
průměr 1.12
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré1x3.8 %
nadprůměrné8x30.8 %
průměrné17x65.4 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.62
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký21x80.8 %
průměrný5x19.2 %
nízký0x0 %
průměr 1.19
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký15x57.7 %
průměrný11x42.3 %
nízký0x0 %
průměr 1.42
Vybrat jiný předmět