Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB160P60 Mikroevoluce a makroevoluce

Katedra filosofie a dějin přírodních věd Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 3/0 Zk; 5 kr.
Respondentů: 32 / 154 (21 %) Učebna: B7 Termín: Po,13:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá13x40.6 %
dobrá14x43.8 %
průměrná5x15.6 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.75
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano7x21.9 %
spíše ano19x59.4 %
spíše ne6x18.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.97
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano23x71.9 %
spíše ano8x25 %
spíše ne1x3.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.31
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano21x65.6 %
spíše ano10x31.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.1 %
průměr 1.32
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano16x50 %
spíše ano12x37.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x12.5 %
průměr 1.43
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké4x12.5 %
přiměrěné22x68.8 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit6x18.8 %
průměr 1.85

Vyučující

Flegr Jaroslav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano10x31.3 %
spíše ano16x50 %
spíše ne6x18.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.88
Flegr Jaroslav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano23x71.9 %
spíše ano7x21.9 %
spíše ne2x6.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.34
Flegr Jaroslav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano4x12.5 %
spíše ano5x15.6 %
spíše ne2x6.3 %
rozhodně ne1x3.1 %
nemohu posoudit20x62.5 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano15x46.9 %
spíše ano14x43.8 %
spíše ne1x3.1 %
rozhodně ne1x3.1 %
nemohu posoudit1x3.1 %
průměr 1.61
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano29x93.5 %
spíše ano2x6.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.06
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano24x75 %
spíše ano7x21.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.1 %
průměr 1.23

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž12x37.5 %
žena20x62.5 %
průměr 1.63
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.29x90.6 %
Nmgr.2x6.3 %
Ph.D.1x3.1 %
průměr 1.13
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé31x96.9 %
opakovaně1x3.1 %
průměr 1.03
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%22x68.8 %
75 – 50%8x25 %
50 – 25%2x6.3 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.38
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné12x37.5 %
průměrné18x56.3 %
podprůměrné2x6.3 %
špatné0x0 %
průměr 2.69
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký8x25 %
průměrný21x65.6 %
nízký3x9.4 %
průměr 1.84
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký6x18.8 %
průměrný25x78.1 %
nízký1x3.1 %
průměr 1.84
Vybrat jiný předmět