Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MZ340P47 Mezinárodní migrace

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 8 / 23 (35 %) Učebna: Z1 Termín: Út,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá1x12.5 %
dobrá5x62.5 %
průměrná2x25 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.13
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano1x12.5 %
spíše ano5x62.5 %
spíše ne1x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x12.5 %
průměr 2
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano4x50 %
spíše ano4x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano2x25 %
spíše ano3x37.5 %
spíše ne1x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x25 %
průměr 1.83
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano1x12.5 %
spíše ano2x25 %
spíše ne2x25 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x37.5 %
průměr 2.2
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné6x75 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x25 %
průměr 2

Vyučující

Drbohlav Dušan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano1x12.5 %
spíše ano6x75 %
spíše ne1x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Drbohlav Dušan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano4x50 %
spíše ano4x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Drbohlav Dušan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano2x25 %
spíše ano2x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x50 %
průměr 1.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano2x25 %
spíše ano6x75 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.75
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano5x62.5 %
spíše ano2x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x12.5 %
průměr 1.29
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano2x25 %
spíše ano3x37.5 %
spíše ne2x25 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x12.5 %
průměr 2

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž2x25 %
žena6x75 %
průměr 1.75
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.0x0 %
Nmgr.7x87.5 %
Ph.D.1x12.5 %
průměr 2.13
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé8x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%6x75 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%2x25 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.5
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné1x12.5 %
průměrné7x87.5 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.88
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký2x25 %
průměrný5x62.5 %
nízký1x12.5 %
průměr 1.88
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký1x12.5 %
průměrný7x87.5 %
nízký0x0 %
průměr 1.88
Vybrat jiný předmět