Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MD360P53 Metody sběru a analýzy dat z výběrových šetření

Katedra demografie a geodemografie Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 1/1 Z; 3 kr.
Respondentů: 22 / 27 (81 %) Učebna: Z3 Termín: Čt,16:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá6x27.3 %
dobrá13x59.1 %
průměrná3x13.6 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.86
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano7x31.8 %
spíše ano12x54.5 %
spíše ne3x13.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.82
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano20x90.9 %
spíše ano1x4.5 %
spíše ne1x4.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.14
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano19x86.4 %
spíše ano3x13.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.14
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano16x72.7 %
spíše ano5x22.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.5 %
průměr 1.24
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné19x86.4 %
nízké2x9.1 %
nemohu posoudit1x4.5 %
průměr 2.1

Vyučující

Šídlo Luděk ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano10x45.5 %
spíše ano10x45.5 %
spíše ne2x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.64
Šídlo Luděk je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano20x90.9 %
spíše ano2x9.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.09
Šídlo Luděk je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano13x59.1 %
spíše ano3x13.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x27.3 %
průměr 1.19
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano12x54.5 %
spíše ano10x45.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.45
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano17x77.3 %
spíše ano5x22.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.23
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano21x95.5 %
spíše ano1x4.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.05

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž8x36.4 %
žena14x63.6 %
průměr 1.64
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.2x9.1 %
Nmgr.20x90.9 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.91
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé22x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%22x100 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré1x4.5 %
nadprůměrné6x27.3 %
průměrné15x68.2 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.64
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký7x31.8 %
průměrný14x63.6 %
nízký1x4.5 %
průměr 1.73
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký4x18.2 %
průměrný15x68.2 %
nízký3x13.6 %
průměr 1.95
Vybrat jiný předmět