Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ330P60U Meteorologie a klimatologie, hydrologie

Katedra fyzické geografie a geoekologie Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 4/0 Zk; 5 kr.
Respondentů: 11 / 42 (26 %) Učebna: VG Termín: Po,12:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá4x36.4 %
dobrá7x63.6 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.64
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano5x45.5 %
spíše ano4x36.4 %
spíše ne1x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x9.1 %
průměr 1.6
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano8x72.7 %
spíše ano3x27.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.27
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano2x18.2 %
spíše ano3x27.3 %
spíše ne1x9.1 %
rozhodně ne4x36.4 %
nemohu posoudit1x9.1 %
průměr 2.7
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano1x10 %
spíše ano3x30 %
spíše ne3x30 %
rozhodně ne2x20 %
nemohu posoudit1x10 %
průměr 2.67
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké4x36.4 %
přiměrěné7x63.6 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.64

Vyučující

Huth Radan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano5x45.5 %
spíše ano2x18.2 %
spíše ne3x27.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x9.1 %
průměr 1.8
Janský Bohumír ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano4x36.4 %
spíše ano4x36.4 %
spíše ne2x18.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x9.1 %
průměr 1.8
Jeníček Michal ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano2x18.2 %
spíše ano1x9.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x9.1 %
nemohu posoudit7x63.6 %
průměr 2
Huth Radan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano8x72.7 %
spíše ano3x27.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.27
Janský Bohumír je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano7x63.6 %
spíše ano2x18.2 %
spíše ne1x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x9.1 %
průměr 1.4
Jeníček Michal je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano2x18.2 %
spíše ano1x9.1 %
spíše ne1x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x63.6 %
průměr 1.75
Huth Radan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano1x9.1 %
spíše ano6x54.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x36.4 %
průměr 1.86
Janský Bohumír je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano2x18.2 %
spíše ano4x36.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x45.5 %
průměr 1.67
Jeníček Michal je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano2x18.2 %
spíše ano2x18.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x63.6 %
průměr 1.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano3x27.3 %
spíše ano8x72.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.73
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano4x36.4 %
spíše ano7x63.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.64
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano5x45.5 %
spíše ano3x27.3 %
spíše ne3x27.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.82

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž6x54.5 %
žena5x45.5 %
průměr 1.45
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.11x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé9x81.8 %
opakovaně2x18.2 %
průměr 1.18
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%10x90.9 %
75 – 50%1x9.1 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.09
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné4x36.4 %
průměrné7x63.6 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.64
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký3x27.3 %
průměrný8x72.7 %
nízký0x0 %
průměr 1.73
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký3x27.3 %
průměrný7x63.6 %
nízký1x9.1 %
průměr 1.82
Vybrat jiný předmět