Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MS710P56L Matematika C – přednáška

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 34 / 130 (26 %) Učebna: VP Termín: Po,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá2x5.9 %
dobrá14x41.2 %
průměrná15x44.1 %
špatná3x8.8 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.56
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano4x11.8 %
spíše ano20x58.8 %
spíše ne5x14.7 %
rozhodně ne4x11.8 %
nemohu posoudit1x2.9 %
průměr 2.27
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano20x58.8 %
spíše ano13x38.2 %
spíše ne1x2.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.44
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano15x44.1 %
spíše ano13x38.2 %
spíše ne3x8.8 %
rozhodně ne1x2.9 %
nemohu posoudit2x5.9 %
průměr 1.69
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano10x29.4 %
spíše ano15x44.1 %
spíše ne5x14.7 %
rozhodně ne1x2.9 %
nemohu posoudit3x8.8 %
průměr 1.9
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké10x29.4 %
přiměrěné22x64.7 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x5.9 %
průměr 1.69

Vyučující

Kotvalt Václav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano1x2.9 %
spíše ano11x32.4 %
spíše ne15x44.1 %
rozhodně ne7x20.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.82
Kotvalt Václav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano7x20.6 %
spíše ano21x61.8 %
spíše ne6x17.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.97
Kotvalt Václav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano8x23.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit26x76.5 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano11x32.4 %
spíše ano14x41.2 %
spíše ne5x14.7 %
rozhodně ne2x5.9 %
nemohu posoudit2x5.9 %
průměr 1.94
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano28x82.4 %
spíše ano4x11.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne2x5.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano19x55.9 %
spíše ano14x41.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.9 %
průměr 1.42

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž9x26.5 %
žena25x73.5 %
průměr 1.74
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.34x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé34x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%21x61.8 %
75 – 50%9x26.5 %
50 – 25%4x11.8 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.5
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré2x5.9 %
nadprůměrné10x29.4 %
průměrné18x52.9 %
podprůměrné3x8.8 %
špatné1x2.9 %
průměr 2.74
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký11x32.4 %
průměrný14x41.2 %
nízký9x26.5 %
průměr 1.94
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký7x20.6 %
průměrný20x58.8 %
nízký7x20.6 %
průměr 2
Vybrat jiný předmět