Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MS710P56LA Matematika C – cvičení Štědrý

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 31 / 53 (58 %) Učebna: VP Termín: Po,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá15x48.4 %
dobrá13x41.9 %
průměrná3x9.7 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.61
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano7x22.6 %
spíše ano13x41.9 %
spíše ne7x22.6 %
rozhodně ne3x9.7 %
nemohu posoudit1x3.2 %
průměr 2.2
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano6x19.4 %
spíše ano18x58.1 %
spíše ne4x12.9 %
rozhodně ne3x9.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.13
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano13x43.3 %
spíše ano14x46.7 %
spíše ne1x3.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x6.7 %
průměr 1.57
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano9x29 %
spíše ano19x61.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x9.7 %
průměr 1.68
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké7x22.6 %
přiměrěné24x77.4 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.77

Vyučující

Štědrý Milan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano13x41.9 %
spíše ano16x51.6 %
spíše ne2x6.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.65
Štědrý Milan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano28x90.3 %
spíše ano3x9.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.1
Štědrý Milan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano8x25.8 %
spíše ano6x19.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit17x54.8 %
průměr 1.43
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano24x77.4 %
spíše ano7x22.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.23
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano23x74.2 %
spíše ano6x19.4 %
spíše ne2x6.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.32
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano21x67.7 %
spíše ano8x25.8 %
spíše ne1x3.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.2 %
průměr 1.33

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž7x22.6 %
žena24x77.4 %
průměr 1.77
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.31x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé29x93.5 %
opakovaně2x6.5 %
průměr 1.06
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%23x74.2 %
75 – 50%7x22.6 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%1x3.2 %
průměr 1.32
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré2x6.5 %
nadprůměrné7x22.6 %
průměrné16x51.6 %
podprůměrné6x19.4 %
špatné0x0 %
průměr 2.84
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký6x19.4 %
průměrný19x61.3 %
nízký6x19.4 %
průměr 2
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký11x35.5 %
průměrný20x64.5 %
nízký0x0 %
průměr 1.65
Vybrat jiný předmět