Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MS710P56LD Matematika C – cvičení Rubešová

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 16 / 36 (44 %) Učebna: VP Termín: Po,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá2x12.5 %
dobrá11x68.8 %
průměrná3x18.8 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.06
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano3x18.8 %
spíše ano11x68.8 %
spíše ne1x6.3 %
rozhodně ne1x6.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano12x75 %
spíše ano4x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano3x18.8 %
spíše ano9x56.3 %
spíše ne3x18.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.3 %
průměr 2
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano2x12.5 %
spíše ano6x37.5 %
spíše ne3x18.8 %
rozhodně ne1x6.3 %
nemohu posoudit4x25 %
průměr 2.25
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké4x25 %
přiměrěné9x56.3 %
nízké2x12.5 %
nemohu posoudit1x6.3 %
průměr 1.87

Vyučující

Rubešová Jana ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano1x6.3 %
spíše ano12x75 %
spíše ne2x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.3 %
průměr 2.07
Rubešová Jana je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano8x50 %
spíše ano7x43.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.3 %
průměr 1.47
Rubešová Jana je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano4x25 %
spíše ano3x18.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x56.3 %
průměr 1.43
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano11x68.8 %
spíše ano4x25 %
spíše ne1x6.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano15x93.8 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.3 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano9x56.3 %
spíše ano7x43.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.44

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž6x37.5 %
žena10x62.5 %
průměr 1.63
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.16x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé16x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%12x75 %
75 – 50%2x12.5 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%2x12.5 %
průměr 1.5
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré2x12.5 %
nadprůměrné3x18.8 %
průměrné9x56.3 %
podprůměrné1x6.3 %
špatné1x6.3 %
průměr 2.75
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký1x6.3 %
průměrný12x75 %
nízký3x18.8 %
průměr 2.13
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký6x37.5 %
průměrný9x56.3 %
nízký1x6.3 %
průměr 1.69
Vybrat jiný předmět