Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MS710P05 Matematická statistika

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 2/0 Zk; 2 kr.
Respondentů: 20 / 41 (49 %) Učebna: M2 Termín: Út,14:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá1x5 %
dobrá6x30 %
průměrná8x40 %
špatná5x25 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.85
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano3x15 %
spíše ano3x15 %
spíše ne8x40 %
rozhodně ne5x25 %
nemohu posoudit1x5 %
průměr 2.79
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano15x75 %
spíše ano5x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano12x60 %
spíše ano4x20 %
spíše ne3x15 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5 %
průměr 1.53
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano6x30 %
spíše ano10x50 %
spíše ne3x15 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5 %
průměr 1.84
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké3x15 %
přiměrěné14x70 %
nízké1x5 %
nemohu posoudit2x10 %
průměr 1.89

Vyučující

Hlávka Zdeněk ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano2x10 %
spíše ano7x35 %
spíše ne6x30 %
rozhodně ne5x25 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.7
Hlávka Zdeněk je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano9x45 %
spíše ano10x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5 %
průměr 1.53
Hlávka Zdeněk je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano2x10 %
spíše ano1x5 %
spíše ne1x5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit16x80 %
průměr 1.75
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano5x26.3 %
spíše ano7x36.8 %
spíše ne4x21.1 %
rozhodně ne1x5.3 %
nemohu posoudit2x10.5 %
průměr 2.06
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano20x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano12x60 %
spíše ano8x40 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.4

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž12x60 %
žena8x40 %
průměr 1.4
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.20x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé20x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%16x80 %
75 – 50%3x15 %
50 – 25%1x5 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.25
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré2x10 %
nadprůměrné4x20 %
průměrné12x60 %
podprůměrné2x10 %
špatné0x0 %
průměr 2.7
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký1x5 %
průměrný7x35 %
nízký12x60 %
průměr 2.55
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký3x15 %
průměrný9x45 %
nízký8x40 %
průměr 2.25
Vybrat jiný předmět