Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC240C40A Laboratorní technika – Nižňanský

Katedra anorganické chemie Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 0/4 Z; 6 kr.
Respondentů: 23 / 29 (79 %) Učebna: LT Termín: Út,12:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá13x56.5 %
dobrá8x34.8 %
průměrná2x8.7 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.52
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano10x43.5 %
spíše ano9x39.1 %
spíše ne2x8.7 %
rozhodně ne1x4.3 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 1.73
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano16x69.6 %
spíše ano7x30.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.3
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano17x73.9 %
spíše ano5x21.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 1.23
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano13x56.5 %
spíše ano8x34.8 %
spíše ne1x4.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 1.45
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké3x13 %
přiměrěné19x82.6 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 1.86

Vyučující

Nižňanský Daniel ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano8x34.8 %
spíše ano14x60.9 %
spíše ne1x4.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.7
Nižňanský Daniel je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano19x82.6 %
spíše ano4x17.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17
Nižňanský Daniel je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano1x4.3 %
spíše ano4x17.4 %
spíše ne1x4.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit17x73.9 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano17x73.9 %
spíše ano6x26.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.26
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano22x95.7 %
spíše ano1x4.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.04
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano21x91.3 %
spíše ano2x8.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.09

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž6x26.1 %
žena17x73.9 %
průměr 1.74
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.23x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé23x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%22x95.7 %
75 – 50%1x4.3 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.04
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré1x4.5 %
nadprůměrné3x13.6 %
průměrné14x63.6 %
podprůměrné4x18.2 %
špatné0x0 %
průměr 2.95
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký3x13 %
průměrný18x78.3 %
nízký2x8.7 %
průměr 1.96
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký14x63.6 %
průměrný8x36.4 %
nízký0x0 %
průměr 1.36
Vybrat jiný předmět