Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB150P77 Histologie/Cytologie

Katedra buněčné biologie Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 76 / 296 (26 %) Učebna: VG Termín: St,11:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá63x82.9 %
dobrá12x15.8 %
průměrná0x0 %
špatná1x1.3 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.2
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano52x68.4 %
spíše ano23x30.3 %
spíše ne1x1.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano66x86.8 %
spíše ano9x11.8 %
spíše ne1x1.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.14
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano58x76.3 %
spíše ano11x14.5 %
spíše ne2x2.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x6.6 %
průměr 1.21
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano48x64 %
spíše ano18x24 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x12 %
průměr 1.27
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké3x3.9 %
přiměrěné62x81.6 %
nízké1x1.3 %
nemohu posoudit10x13.2 %
průměr 1.97

Vyučující

Černý Jan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano62x81.6 %
spíše ano13x17.1 %
spíše ne1x1.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2
Černý Jan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano74x97.4 %
spíše ano2x2.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.03
Černý Jan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano22x28.9 %
spíše ano5x6.6 %
spíše ne3x3.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit46x60.5 %
průměr 1.37
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano47x61.8 %
spíše ano27x35.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x1.3 %
nemohu posoudit1x1.3 %
průměr 1.4
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano56x74.7 %
spíše ano18x24 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.3 %
průměr 1.24
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano57x75 %
spíše ano16x21.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x3.9 %
průměr 1.22

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž20x26.3 %
žena56x73.7 %
průměr 1.74
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.75x98.7 %
Nmgr.1x1.3 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.01
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé76x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%58x76.3 %
75 – 50%12x15.8 %
50 – 25%4x5.3 %
méně než 25%2x2.6 %
průměr 1.34
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré4x5.3 %
nadprůměrné24x32 %
průměrné47x62.7 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.57
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký50x65.8 %
průměrný26x34.2 %
nízký0x0 %
průměr 1.34
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký29x38.2 %
průměrný43x56.6 %
nízký4x5.3 %
průměr 1.67
Vybrat jiný předmět