Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MD360P45 Geostatistika

Katedra demografie a geodemografie Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 2/1 Zk; 5 kr.
Respondentů: 15 / 26 (58 %) Učebna: PUA Termín: St,14:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá3x20 %
dobrá9x60 %
průměrná2x13.3 %
špatná1x6.7 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.07
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano1x6.7 %
spíše ano5x33.3 %
spíše ne5x33.3 %
rozhodně ne4x26.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.8
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano12x80 %
spíše ano3x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano8x53.3 %
spíše ano5x33.3 %
spíše ne2x13.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.6
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano2x13.3 %
spíše ano5x33.3 %
spíše ne4x26.7 %
rozhodně ne1x6.7 %
nemohu posoudit3x20 %
průměr 2.33
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké3x20 %
přiměrěné10x66.7 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x13.3 %
průměr 1.77

Vyučující

Kraus Jaroslav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano2x13.3 %
spíše ano5x33.3 %
spíše ne6x40 %
rozhodně ne1x6.7 %
nemohu posoudit1x6.7 %
průměr 2.43
Ježek Josef ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano2x14.3 %
spíše ano7x50 %
spíše ne3x21.4 %
rozhodně ne2x14.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.36
Kraus Jaroslav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano6x40 %
spíše ano7x46.7 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.7 %
průměr 1.64
Ježek Josef je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano10x71.4 %
spíše ano3x21.4 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.36
Kraus Jaroslav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano3x20 %
spíše ano3x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x60 %
průměr 1.5
Ježek Josef je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano5x35.7 %
spíše ano1x7.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x57.1 %
průměr 1.17
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano5x33.3 %
spíše ano7x46.7 %
spíše ne2x13.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.7 %
průměr 1.79
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano12x80 %
spíše ano2x13.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.7 %
průměr 1.14
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano8x53.3 %
spíše ano4x26.7 %
spíše ne3x20 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.67

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž5x33.3 %
žena10x66.7 %
průměr 1.67
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.1x6.7 %
Nmgr.14x93.3 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.93
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé14x93.3 %
opakovaně1x6.7 %
průměr 1.07
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%12x80 %
75 – 50%2x13.3 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%1x6.7 %
průměr 1.33
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré1x6.7 %
nadprůměrné3x20 %
průměrné10x66.7 %
podprůměrné0x0 %
špatné1x6.7 %
průměr 2.8
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký1x6.7 %
průměrný5x33.3 %
nízký9x60 %
průměr 2.53
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký1x6.7 %
průměrný8x53.3 %
nízký6x40 %
průměr 2.33
Vybrat jiný předmět