Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB140P13 Genetika prokaryot

Katedra genetiky a mikrobiologie Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 15 / 87 (17 %) Učebna: B8 Termín: Čt,12:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá2x13.3 %
dobrá7x46.7 %
průměrná6x40 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.27
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano6x40 %
spíše ano6x40 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne2x13.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.93
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano13x86.7 %
spíše ano2x13.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.13
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano6x40 %
spíše ano5x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x26.7 %
průměr 1.45
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano3x20 %
spíše ano7x46.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x33.3 %
průměr 1.7
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké1x6.7 %
přiměrěné8x53.3 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit6x40 %
průměr 1.89

Vyučující

Lichá Irena ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano2x13.3 %
spíše ano7x46.7 %
spíše ne5x33.3 %
rozhodně ne1x6.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.33
Lichá Irena je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano12x80 %
spíše ano3x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2
Lichá Irena je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano3x20 %
spíše ano1x6.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x73.3 %
průměr 1.25
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano8x53.3 %
spíše ano6x40 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.7 %
průměr 1.43
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano14x93.3 %
spíše ano1x6.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.07
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano6x40 %
spíše ano5x33.3 %
spíše ne3x20 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.7 %
průměr 1.79

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž2x13.3 %
žena13x86.7 %
průměr 1.87
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.15x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé15x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%5x33.3 %
75 – 50%8x53.3 %
50 – 25%2x13.3 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.8
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné2x13.3 %
průměrné12x80 %
podprůměrné1x6.7 %
špatné0x0 %
průměr 2.93
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký4x26.7 %
průměrný9x60 %
nízký2x13.3 %
průměr 1.87
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký0x0 %
průměrný14x93.3 %
nízký1x6.7 %
průměr 2.07
Vybrat jiný předmět