Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB150P60C Fyziologie člověka – cvičení

Katedra fyziologie Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 13 / 65 (20 %) Učebna: Termín: termín neznámý, čas neznámý

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá3x23.1 %
dobrá9x69.2 %
průměrná1x7.7 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.85
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano3x23.1 %
spíše ano7x53.8 %
spíše ne3x23.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano7x53.8 %
spíše ano6x46.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.46
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano2x15.4 %
spíše ano6x46.2 %
spíše ne2x15.4 %
rozhodně ne2x15.4 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 2.33
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano1x7.7 %
spíše ano6x46.2 %
spíše ne2x15.4 %
rozhodně ne1x7.7 %
nemohu posoudit3x23.1 %
průměr 2.3
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké2x15.4 %
přiměrěné9x69.2 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x15.4 %
průměr 1.82

Vyučující

Bendová Zdeňka ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano2x15.4 %
spíše ano1x7.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x7.7 %
nemohu posoudit9x69.2 %
průměr 2
Hahnová Klára ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano2x16.7 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x8.3 %
rozhodně ne1x8.3 %
nemohu posoudit8x66.7 %
průměr 2.25
Horníková Daniela ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano1x8.3 %
spíše ano4x33.3 %
spíše ne5x41.7 %
rozhodně ne2x16.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.67
Bendová Zdeňka je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano3x23.1 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x69.2 %
průměr 1.5
Hahnová Klára je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano2x16.7 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x8.3 %
rozhodně ne1x8.3 %
nemohu posoudit8x66.7 %
průměr 2.25
Horníková Daniela je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano2x16.7 %
spíše ano6x50 %
spíše ne3x25 %
rozhodně ne1x8.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.25
Bendová Zdeňka je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano3x23.1 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x7.7 %
nemohu posoudit9x69.2 %
průměr 1.75
Hahnová Klára je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano2x16.7 %
spíše ano0x0 %
spíše ne2x16.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x66.7 %
průměr 2
Horníková Daniela je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano4x33.3 %
spíše ano2x16.7 %
spíše ne2x16.7 %
rozhodně ne1x8.3 %
nemohu posoudit3x25 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano7x53.8 %
spíše ano5x38.5 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.54
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano13x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano7x53.8 %
spíše ano5x38.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x7.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.62

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž6x46.2 %
žena7x53.8 %
průměr 1.54
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.13x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé13x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%12x92.3 %
75 – 50%1x7.7 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.08
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré1x7.7 %
nadprůměrné3x23.1 %
průměrné9x69.2 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.62
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký5x38.5 %
průměrný8x61.5 %
nízký0x0 %
průměr 1.62
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký2x15.4 %
průměrný9x69.2 %
nízký2x15.4 %
průměr 2
Vybrat jiný předmět