Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MC260P52 Fyzikální chemie

Katedra fyzikální a makromolekulární chemie Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 2/0 Zk; 4 kr.
Respondentů: 19 / 39 (49 %) Učebna: CH3 Termín: Út,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá15x78.9 %
dobrá2x10.5 %
průměrná2x10.5 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.32
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano6x31.6 %
spíše ano10x52.6 %
spíše ne3x15.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.84
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano13x68.4 %
spíše ano6x31.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.32
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano7x36.8 %
spíše ano5x26.3 %
spíše ne3x15.8 %
rozhodně ne1x5.3 %
nemohu posoudit3x15.8 %
průměr 1.88
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano2x10.5 %
spíše ano5x26.3 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x57.9 %
průměr 1.88
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké5x27.8 %
přiměrěné11x61.1 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x11.1 %
průměr 1.69

Vyučující

Obšil Tomáš ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano7x36.8 %
spíše ano9x47.4 %
spíše ne3x15.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.79
Obšil Tomáš je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano15x78.9 %
spíše ano4x21.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.21
Obšil Tomáš je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano3x15.8 %
spíše ano1x5.3 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit14x73.7 %
průměr 1.6
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano13x68.4 %
spíše ano6x31.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.32
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano15x78.9 %
spíše ano4x21.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.21
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano3x15.8 %
spíše ano9x47.4 %
spíše ne3x15.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x21.1 %
průměr 2

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž5x26.3 %
žena14x73.7 %
průměr 1.74
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.19x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé19x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%17x89.5 %
75 – 50%2x10.5 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.11
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré1x5.3 %
nadprůměrné4x21.1 %
průměrné11x57.9 %
podprůměrné3x15.8 %
špatné0x0 %
průměr 2.84
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký5x26.3 %
průměrný8x42.1 %
nízký6x31.6 %
průměr 2.05
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký7x36.8 %
průměrný8x42.1 %
nízký4x21.1 %
průměr 1.84
Vybrat jiný předmět