Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MC260P02M Fyzikální chemie II (b) – přednáška

Katedra fyzikální a makromolekulární chemie Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 25 / 60 (42 %) Učebna: CH8 Termín: Čt,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá19x76 %
dobrá6x24 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.24
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano9x36 %
spíše ano13x52 %
spíše ne1x4 %
rozhodně ne2x8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.84
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano19x76 %
spíše ano6x24 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.24
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano25x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano19x76 %
spíše ano5x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4 %
průměr 1.21
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké11x44 %
přiměrěné10x40 %
nízké2x8 %
nemohu posoudit2x8 %
průměr 1.61

Vyučující

Zusková Iva ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano8x32 %
spíše ano11x44 %
spíše ne2x8 %
rozhodně ne2x8 %
nemohu posoudit2x8 %
průměr 1.91
Zusková Iva je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano24x96 %
spíše ano1x4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.04
Zusková Iva je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano18x72 %
spíše ano2x8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x20 %
průměr 1.1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano20x80 %
spíše ano5x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano19x79.2 %
spíše ano3x12.5 %
spíše ne1x4.2 %
rozhodně ne1x4.2 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano23x92 %
spíše ano2x8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.08

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž3x12 %
žena22x88 %
průměr 1.88
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.23x92 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.2x8 %
průměr 1.16
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé23x92 %
opakovaně2x8 %
průměr 1.08
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%23x92 %
75 – 50%2x8 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.08
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré1x4 %
nadprůměrné6x24 %
průměrné16x64 %
podprůměrné2x8 %
špatné0x0 %
průměr 2.76
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký8x33.3 %
průměrný12x50 %
nízký4x16.7 %
průměr 1.83
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký9x39.1 %
průměrný13x56.5 %
nízký1x4.3 %
průměr 1.65
Vybrat jiný předmět