Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC260P02MB Fyzikální chemie II (b) – cvičení Ušelová

Katedra fyzikální a makromolekulární chemie Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 9 / 60 (15 %) Učebna: CH8 Termín: Čt,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá6x66.7 %
dobrá3x33.3 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.33
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano3x33.3 %
spíše ano5x55.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x11.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.89
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano7x77.8 %
spíše ano2x22.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.22
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano5x55.6 %
spíše ano4x44.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.44
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano7x77.8 %
spíše ano2x22.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.22
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké2x22.2 %
přiměrěné6x66.7 %
nízké1x11.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.89

Vyučující

Ušelová Kateřina ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano4x44.4 %
spíše ano3x33.3 %
spíše ne2x22.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.78
Ušelová Kateřina je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano9x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Ušelová Kateřina je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano7x87.5 %
spíše ano1x12.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.13
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano8x88.9 %
spíše ano1x11.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.11
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano8x88.9 %
spíše ano1x11.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.11
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano9x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž5x55.6 %
žena4x44.4 %
průměr 1.44
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.9x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé7x77.8 %
opakovaně2x22.2 %
průměr 1.22
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%7x77.8 %
75 – 50%1x11.1 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%1x11.1 %
průměr 1.44
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné5x55.6 %
průměrné3x33.3 %
podprůměrné1x11.1 %
špatné0x0 %
průměr 2.56
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký4x44.4 %
průměrný4x44.4 %
nízký1x11.1 %
průměr 1.67
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký8x88.9 %
průměrný1x11.1 %
nízký0x0 %
průměr 1.11
Vybrat jiný předmět