Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC260P02MA Fyzikální chemie II (b) – cvičení Riesová

Katedra fyzikální a makromolekulární chemie Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 19 / 22 (86 %) Učebna: CH8 Termín: Čt,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá4x21.1 %
dobrá8x42.1 %
průměrná4x21.1 %
špatná3x15.8 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.32
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano3x15.8 %
spíše ano9x47.4 %
spíše ne4x21.1 %
rozhodně ne3x15.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.37
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano9x47.4 %
spíše ano9x47.4 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.58
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano13x68.4 %
spíše ano5x26.3 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.37
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano10x52.6 %
spíše ano8x42.1 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.53
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké10x52.6 %
přiměrěné8x42.1 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 1.44

Vyučující

Riesová Martina ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano2x10.5 %
spíše ano8x42.1 %
spíše ne4x21.1 %
rozhodně ne5x26.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.63
Riesová Martina je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano7x36.8 %
spíše ano8x42.1 %
spíše ne3x15.8 %
rozhodně ne1x5.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.89
Riesová Martina je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano5x26.3 %
spíše ano8x42.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x31.6 %
průměr 1.62
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano7x36.8 %
spíše ano4x21.1 %
spíše ne6x31.6 %
rozhodně ne2x10.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.16
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano13x68.4 %
spíše ano5x26.3 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.37
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano15x78.9 %
spíše ano3x15.8 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.26

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž2x10.5 %
žena17x89.5 %
průměr 1.89
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.18x94.7 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.1x5.3 %
průměr 1.11
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé18x94.7 %
opakovaně1x5.3 %
průměr 1.05
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%17x89.5 %
75 – 50%2x10.5 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.11
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré1x5.3 %
nadprůměrné4x21.1 %
průměrné12x63.2 %
podprůměrné2x10.5 %
špatné0x0 %
průměr 2.79
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký1x5.3 %
průměrný13x68.4 %
nízký5x26.3 %
průměr 2.21
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký3x15.8 %
průměrný15x78.9 %
nízký1x5.3 %
průměr 1.89
Vybrat jiný předmět