Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC260P24 Fyzika

Katedra fyzikální a makromolekulární chemie Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 2/0 Zk; 4 kr.
Respondentů: 15 / 28 (54 %) Učebna: CH3 Termín: Čt,11:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá1x6.7 %
dobrá7x46.7 %
průměrná6x40 %
špatná0x0 %
velmi špatná1x6.7 %
průměr 2.53
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano2x13.3 %
spíše ano5x33.3 %
spíše ne6x40 %
rozhodně ne1x6.7 %
nemohu posoudit1x6.7 %
průměr 2.43
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano7x46.7 %
spíše ano7x46.7 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.6
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano3x20 %
spíše ano11x73.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.7 %
průměr 1.79
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano3x20 %
spíše ano5x33.3 %
spíše ne6x40 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.7 %
průměr 2.21
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké1x6.7 %
přiměrěné12x80 %
nízké1x6.7 %
nemohu posoudit1x6.7 %
průměr 2

Vyučující

Limpouchová Zuzana ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano7x46.7 %
spíše ne5x33.3 %
rozhodně ne3x20 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.73
Limpouchová Zuzana je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano14x93.3 %
spíše ano1x6.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.07
Limpouchová Zuzana je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano7x46.7 %
spíše ano1x6.7 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x40 %
průměr 1.33
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano5x33.3 %
spíše ano8x53.3 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.7 %
průměr 1.71
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano9x60 %
spíše ano2x13.3 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne3x20 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.87
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano8x53.3 %
spíše ano7x46.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.47

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž4x26.7 %
žena11x73.3 %
průměr 1.73
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.15x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé15x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%10x66.7 %
75 – 50%2x13.3 %
50 – 25%2x13.3 %
méně než 25%1x6.7 %
průměr 1.6
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré1x6.7 %
nadprůměrné0x0 %
průměrné10x66.7 %
podprůměrné3x20 %
špatné1x6.7 %
průměr 3.2
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký0x0 %
průměrný7x46.7 %
nízký8x53.3 %
průměr 2.53
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký0x0 %
průměrný9x60 %
nízký6x40 %
průměr 2.4
Vybrat jiný předmět