Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC260P34B Fyzika I – cvičení Limpouchová

Katedra fyzikální a makromolekulární chemie Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 8 / 15 (53 %) Učebna: F1 Termín: Út,12:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá2x25 %
dobrá5x62.5 %
průměrná1x12.5 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.88
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano1x12.5 %
spíše ano1x12.5 %
spíše ne4x50 %
rozhodně ne2x25 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.88
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano6x75 %
spíše ano1x12.5 %
spíše ne1x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano2x25 %
spíše ano4x50 %
spíše ne2x25 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano1x12.5 %
spíše ano1x12.5 %
spíše ne4x50 %
rozhodně ne2x25 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.88
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké8x100 %
přiměrěné0x0 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1

Vyučující

Limpouchová Zuzana ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano3x37.5 %
spíše ano1x12.5 %
spíše ne4x50 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.13
Limpouchová Zuzana je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano4x50 %
spíše ano3x37.5 %
spíše ne1x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.63
Limpouchová Zuzana je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano2x25 %
spíše ano4x50 %
spíše ne1x12.5 %
rozhodně ne1x12.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.13
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano4x50 %
spíše ano4x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano8x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano6x75 %
spíše ano2x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž3x37.5 %
žena5x62.5 %
průměr 1.63
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.8x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé8x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%6x75 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%1x12.5 %
méně než 25%1x12.5 %
průměr 1.63
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré1x12.5 %
nadprůměrné0x0 %
průměrné5x62.5 %
podprůměrné1x12.5 %
špatné1x12.5 %
průměr 3.13
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký1x12.5 %
průměrný2x25 %
nízký5x62.5 %
průměr 2.5
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký1x12.5 %
průměrný5x62.5 %
nízký2x25 %
průměr 2.13
Vybrat jiný předmět