Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB110P50 Forenzní genetika

Katedra antropologie a genetiky člověka Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 27 / 29 (93 %) Učebna: B2 Termín: Pá,10:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá12x44.4 %
dobrá14x51.9 %
průměrná1x3.7 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.59
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano11x40.7 %
spíše ano13x48.1 %
spíše ne2x7.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.7 %
průměr 1.65
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano15x55.6 %
spíše ano11x40.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.7 %
průměr 1.42
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano21x77.8 %
spíše ano6x22.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.22
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano11x40.7 %
spíše ano11x40.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x18.5 %
průměr 1.5
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké2x7.4 %
přiměrěné18x66.7 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit7x25.9 %
průměr 1.9

Vyučující

Drábek Jiří ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano6x22.2 %
spíše ano9x33.3 %
spíše ne9x33.3 %
rozhodně ne2x7.4 %
nemohu posoudit1x3.7 %
průměr 2.27
Korabečná Marie ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano10x38.5 %
spíše ano12x46.2 %
spíše ne2x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x7.7 %
průměr 1.67
Šimková Halina ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano22x84.6 %
spíše ano2x7.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x7.7 %
průměr 1.08
Drábek Jiří je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano16x59.3 %
spíše ano8x29.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x11.1 %
průměr 1.33
Korabečná Marie je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano18x69.2 %
spíše ano4x15.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x15.4 %
průměr 1.18
Šimková Halina je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano22x84.6 %
spíše ano2x7.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x7.7 %
průměr 1.08
Drábek Jiří je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano4x14.8 %
spíše ano4x14.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit19x70.4 %
průměr 1.5
Korabečná Marie je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano3x11.5 %
spíše ano5x19.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit18x69.2 %
průměr 1.63
Šimková Halina je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano3x11.5 %
spíše ano6x23.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit17x65.4 %
průměr 1.67
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano13x48.1 %
spíše ano13x48.1 %
spíše ne1x3.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.56
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano14x51.9 %
spíše ano9x33.3 %
spíše ne2x7.4 %
rozhodně ne1x3.7 %
nemohu posoudit1x3.7 %
průměr 1.62
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano19x70.4 %
spíše ano8x29.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.3

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž3x11.1 %
žena24x88.9 %
průměr 1.89
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.6x22.2 %
Nmgr.20x74.1 %
Ph.D.1x3.7 %
průměr 1.81
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé27x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%14x51.9 %
75 – 50%7x25.9 %
50 – 25%5x18.5 %
méně než 25%1x3.7 %
průměr 1.74
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré2x7.4 %
nadprůměrné5x18.5 %
průměrné20x74.1 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.67
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký21x77.8 %
průměrný6x22.2 %
nízký0x0 %
průměr 1.22
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký11x40.7 %
průměrný16x59.3 %
nízký0x0 %
průměr 1.59
Vybrat jiný předmět