Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MS720P373 Evoluce života

Katedra filosofie a dějin přírodních věd Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 26 / 128 (20 %) Učebna: B3 Termín: Po,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá8x30.8 %
dobrá12x46.2 %
průměrná5x19.2 %
špatná1x3.8 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.96
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano5x19.2 %
spíše ano13x50 %
spíše ne7x26.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.8 %
průměr 2.08
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano21x80.8 %
spíše ano3x11.5 %
spíše ne1x3.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.8 %
průměr 1.2
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano19x73.1 %
spíše ano5x19.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x7.7 %
průměr 1.21
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano6x23.1 %
spíše ano11x42.3 %
spíše ne1x3.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x30.8 %
průměr 1.72
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné19x73.1 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit7x26.9 %
průměr 2

Vyučující

Markoš Anton ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano11x42.3 %
spíše ano12x46.2 %
spíše ne3x11.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.69
Markoš Anton je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano19x73.1 %
spíše ano4x15.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x11.5 %
průměr 1.17
Markoš Anton je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano5x19.2 %
spíše ano2x7.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit19x73.1 %
průměr 1.29
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano9x34.6 %
spíše ano14x53.8 %
spíše ne1x3.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x7.7 %
průměr 1.67
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano23x88.5 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne2x7.7 %
nemohu posoudit1x3.8 %
průměr 1.24
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano13x50 %
spíše ano13x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž9x34.6 %
žena17x65.4 %
průměr 1.65
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.22x84.6 %
Nmgr.2x7.7 %
Ph.D.2x7.7 %
průměr 1.23
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé26x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%12x46.2 %
75 – 50%10x38.5 %
50 – 25%1x3.8 %
méně než 25%3x11.5 %
průměr 1.81
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré1x3.8 %
nadprůměrné8x30.8 %
průměrné17x65.4 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.62
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký9x34.6 %
průměrný16x61.5 %
nízký1x3.8 %
průměr 1.69
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký5x19.2 %
průměrný19x73.1 %
nízký2x7.7 %
průměr 1.88
Vybrat jiný předmět