Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ340P02U Ekonomická geografie

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 4/0 Zk; 5 kr.
Respondentů: 43 / 22 (195 %) Učebna: VG Termín: Út,14:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá27x62.8 %
dobrá14x32.6 %
průměrná2x4.7 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.42
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano22x51.2 %
spíše ano17x39.5 %
spíše ne3x7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.3 %
průměr 1.55
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano29x67.4 %
spíše ano13x30.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x2.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.37
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano23x53.5 %
spíše ano12x27.9 %
spíše ne3x7 %
rozhodně ne2x4.7 %
nemohu posoudit3x7 %
průměr 1.6
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano11x25.6 %
spíše ano22x51.2 %
spíše ne2x4.7 %
rozhodně ne2x4.7 %
nemohu posoudit6x14 %
průměr 1.86
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké10x23.3 %
přiměrěné32x74.4 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x2.3 %
průměr 1.76

Vyučující

Pavlínek Petr ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano30x69.8 %
spíše ano10x23.3 %
spíše ne3x7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.37
Pavlínek Petr je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano38x88.4 %
spíše ano4x9.3 %
spíše ne1x2.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.14
Pavlínek Petr je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano6x14 %
spíše ano6x14 %
spíše ne2x4.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit29x67.4 %
průměr 1.71
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano31x73.8 %
spíše ano11x26.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.26
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano38x88.4 %
spíše ano5x11.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.12
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano40x93 %
spíše ano3x7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.07

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž26x60.5 %
žena17x39.5 %
průměr 1.4
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.43x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé42x97.7 %
opakovaně1x2.3 %
průměr 1.02
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%35x81.4 %
75 – 50%7x16.3 %
50 – 25%1x2.3 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.21
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré4x9.3 %
nadprůměrné10x23.3 %
průměrné29x67.4 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.58
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký26x60.5 %
průměrný15x34.9 %
nízký2x4.7 %
průměr 1.44
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký16x38.1 %
průměrný26x61.9 %
nízký0x0 %
průměr 1.62
Vybrat jiný předmět