Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB162P07 Ekologie živočichů

Katedra ekologie Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 46 / 138 (33 %) Učebna: B7 Termín: Út,09:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá25x55.6 %
dobrá19x42.2 %
průměrná1x2.2 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.47
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano20x44.4 %
spíše ano20x44.4 %
spíše ne5x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.67
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano39x86.7 %
spíše ano5x11.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x2.2 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.18
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano18x40 %
spíše ano12x26.7 %
spíše ne3x6.7 %
rozhodně ne1x2.2 %
nemohu posoudit11x24.4 %
průměr 1.62
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano11x24.4 %
spíše ano14x31.1 %
spíše ne5x11.1 %
rozhodně ne1x2.2 %
nemohu posoudit14x31.1 %
průměr 1.87
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné28x62.2 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit17x37.8 %
průměr 2

Vyučující

Kratochvíl Lukáš ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano18x39.1 %
spíše ano27x58.7 %
spíše ne1x2.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.63
Storch David ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano22x48.9 %
spíše ano22x48.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.2 %
průměr 1.5
Kratochvíl Lukáš je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano33x71.7 %
spíše ano10x21.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x6.5 %
průměr 1.23
Storch David je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano31x68.9 %
spíše ano9x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x11.1 %
průměr 1.23
Kratochvíl Lukáš je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano5x10.9 %
spíše ano2x4.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit39x84.8 %
průměr 1.29
Storch David je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano4x8.9 %
spíše ano2x4.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit39x86.7 %
průměr 1.33
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano36x80 %
spíše ano9x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano42x93.3 %
spíše ano2x4.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.2 %
průměr 1.05
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano26x59.1 %
spíše ano14x31.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x9.1 %
průměr 1.35

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž12x26.1 %
žena34x73.9 %
průměr 1.74
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.46x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé46x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%27x58.7 %
75 – 50%15x32.6 %
50 – 25%3x6.5 %
méně než 25%1x2.2 %
průměr 1.52
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré3x6.5 %
nadprůměrné9x19.6 %
průměrné32x69.6 %
podprůměrné2x4.3 %
špatné0x0 %
průměr 2.72
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký18x39.1 %
průměrný28x60.9 %
nízký0x0 %
průměr 1.61
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký10x21.7 %
průměrný35x76.1 %
nízký1x2.2 %
průměr 1.8
Vybrat jiný předmět