Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB120P35 Ekologie rostlin

Katedra botaniky Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 24 / 92 (26 %) Učebna: B14 Termín: Po,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá3x12.5 %
dobrá14x58.3 %
průměrná7x29.2 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.17
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano4x16.7 %
spíše ano11x45.8 %
spíše ne8x33.3 %
rozhodně ne1x4.2 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.25
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano20x83.3 %
spíše ano4x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano8x33.3 %
spíše ano13x54.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x12.5 %
průměr 1.62
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano7x29.2 %
spíše ano9x37.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x33.3 %
průměr 1.56
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké1x4.2 %
přiměrěné17x70.8 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit6x25 %
průměr 1.94

Vyučující

Koubek Tomáš ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano5x20.8 %
spíše ano16x66.7 %
spíše ne2x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.2 %
průměr 1.87
Münzbergová Zuzana ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano11x45.8 %
spíše ano8x33.3 %
spíše ne5x20.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.75
Vojta Jaroslav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano3x12.5 %
spíše ano11x45.8 %
spíše ne8x33.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x8.3 %
průměr 2.23
Koubek Tomáš je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano16x66.7 %
spíše ano6x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x8.3 %
průměr 1.27
Münzbergová Zuzana je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano17x70.8 %
spíše ano6x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.2 %
průměr 1.26
Vojta Jaroslav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano14x58.3 %
spíše ano6x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x16.7 %
průměr 1.3
Koubek Tomáš je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano2x8.3 %
spíše ano1x4.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit21x87.5 %
průměr 1.33
Münzbergová Zuzana je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano2x8.3 %
spíše ano1x4.2 %
spíše ne1x4.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit20x83.3 %
průměr 1.75
Vojta Jaroslav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano2x8.3 %
spíše ano1x4.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit21x87.5 %
průměr 1.33
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano6x25 %
spíše ano16x66.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x8.3 %
průměr 1.73
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano10x41.7 %
spíše ano12x50 %
spíše ne2x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.67
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano4x16.7 %
spíše ano18x75 %
spíše ne1x4.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.2 %
průměr 1.87

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž5x20.8 %
žena19x79.2 %
průměr 1.79
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.23x95.8 %
Nmgr.1x4.2 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.04
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé24x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%13x54.2 %
75 – 50%8x33.3 %
50 – 25%3x12.5 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.58
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné4x16.7 %
průměrné20x83.3 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.83
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký4x16.7 %
průměrný17x70.8 %
nízký3x12.5 %
průměr 1.96
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký3x12.5 %
průměrný19x79.2 %
nízký2x8.3 %
průměr 1.96
Vybrat jiný předmět