Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MZ340P27B Didaktika geografie II

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 1/2 Z; 4 kr.
Respondentů: 13 / 21 (62 %) Učebna: Z1 Termín: Po,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá2x15.4 %
dobrá7x53.8 %
průměrná3x23.1 %
špatná1x7.7 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.23
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano6x46.2 %
spíše ano5x38.5 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne1x7.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.77
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano9x69.2 %
spíše ano3x23.1 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano5x38.5 %
spíše ano5x38.5 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x15.4 %
průměr 1.64
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano5x38.5 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x53.8 %
průměr 2.17
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké3x23.1 %
přiměrěné8x61.5 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x15.4 %
průměr 1.73

Vyučující

Řezníčková Dana ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano1x7.7 %
spíše ano11x84.6 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Matějček Tomáš ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano3x23.1 %
spíše ano7x53.8 %
spíše ne3x23.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Kühnlová Hana ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano1x7.7 %
spíše ano4x30.8 %
spíše ne6x46.2 %
rozhodně ne1x7.7 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 2.58
Řezníčková Dana je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano12x92.3 %
spíše ano1x7.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.08
Matějček Tomáš je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano12x92.3 %
spíše ano1x7.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.08
Kühnlová Hana je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano9x69.2 %
spíše ano3x23.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 1.25
Řezníčková Dana je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano4x30.8 %
spíše ano5x38.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x30.8 %
průměr 1.56
Matějček Tomáš je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano5x38.5 %
spíše ano3x23.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x38.5 %
průměr 1.38
Kühnlová Hana je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano3x23.1 %
spíše ano3x23.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x53.8 %
průměr 1.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano2x15.4 %
spíše ano8x61.5 %
spíše ne3x23.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.08
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano10x76.9 %
spíše ano3x23.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.23
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano4x30.8 %
spíše ano6x46.2 %
spíše ne3x23.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.92

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž4x30.8 %
žena9x69.2 %
průměr 1.69
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.0x0 %
Nmgr.13x100 %
Ph.D.0x0 %
průměr 2
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé13x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%10x76.9 %
75 – 50%3x23.1 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.23
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré1x7.7 %
nadprůměrné5x38.5 %
průměrné7x53.8 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.46
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký3x23.1 %
průměrný7x53.8 %
nízký3x23.1 %
průměr 2
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký2x15.4 %
průměrný10x76.9 %
nízký1x7.7 %
průměr 1.92
Vybrat jiný předmět