Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MD360P39 Demografické aplikace SAS II

Katedra demografie a geodemografie Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 1/1 Zk; 4 kr.
Respondentů: 16 / 30 (53 %) Učebna: Z3 Termín: Po,14:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá1x6.3 %
dobrá12x75 %
průměrná3x18.8 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.13
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano6x37.5 %
spíše ano9x56.3 %
spíše ne1x6.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.69
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano8x50 %
spíše ano7x43.8 %
spíše ne1x6.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.56
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano5x31.3 %
spíše ano11x68.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.69
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano2x13.3 %
spíše ano5x33.3 %
spíše ne4x26.7 %
rozhodně ne1x6.7 %
nemohu posoudit3x20 %
průměr 2.33
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké3x20 %
přiměrěné11x73.3 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x6.7 %
průměr 1.79

Vyučující

Rychtaříková Jitka ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano4x26.7 %
spíše ano10x66.7 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.8
Hulíková Klára ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano5x33.3 %
spíše ano9x60 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.73
Kraus Jaroslav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano2x13.3 %
spíše ne9x60 %
rozhodně ne4x26.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 3.13
Rychtaříková Jitka je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano12x75 %
spíše ano4x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25
Hulíková Klára je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano14x87.5 %
spíše ano1x6.3 %
spíše ne1x6.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.19
Kraus Jaroslav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano5x31.3 %
spíše ano6x37.5 %
spíše ne3x18.8 %
rozhodně ne2x12.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.13
Rychtaříková Jitka je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano3x18.8 %
spíše ano8x50 %
spíše ne1x6.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x25 %
průměr 1.83
Hulíková Klára je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano11x68.8 %
spíše ano4x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.3 %
průměr 1.27
Kraus Jaroslav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano4x25 %
spíše ano4x25 %
spíše ne3x18.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x31.3 %
průměr 1.91
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano2x12.5 %
spíše ano14x87.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.88
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano13x81.3 %
spíše ano3x18.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.19
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano6x37.5 %
spíše ano5x31.3 %
spíše ne5x31.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.94

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž6x37.5 %
žena10x62.5 %
průměr 1.63
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.0x0 %
Nmgr.16x100 %
Ph.D.0x0 %
průměr 2
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé16x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%8x50 %
75 – 50%6x37.5 %
50 – 25%2x12.5 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.63
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré1x6.3 %
nadprůměrné3x18.8 %
průměrné11x68.8 %
podprůměrné0x0 %
špatné1x6.3 %
průměr 2.81
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký2x12.5 %
průměrný12x75 %
nízký2x12.5 %
průměr 2
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký1x6.3 %
průměrný13x81.3 %
nízký2x12.5 %
průměr 2.06
Vybrat jiný předmět