Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MD360P07B Demografická analýza II – přednáška

Katedra demografie a geodemografie Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 6 kr.
Respondentů: 24 / 96 (25 %) Učebna: Z3 Termín: Út,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá10x41.7 %
dobrá12x50 %
průměrná2x8.3 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.67
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano18x75 %
spíše ano5x20.8 %
spíše ne1x4.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano20x83.3 %
spíše ano4x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano17x70.8 %
spíše ano7x29.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano13x54.2 %
spíše ano11x45.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.46
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké9x37.5 %
přiměrěné14x58.3 %
nízké1x4.2 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.67

Vyučující

Rychtaříková Jitka ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano6x25 %
spíše ano13x54.2 %
spíše ne5x20.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.96
Burcin Boris ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano9x37.5 %
spíše ano8x33.3 %
spíše ne6x25 %
rozhodně ne1x4.2 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.96
Rychtaříková Jitka je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano11x45.8 %
spíše ano12x50 %
spíše ne1x4.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.58
Burcin Boris je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano13x54.2 %
spíše ano6x25 %
spíše ne4x16.7 %
rozhodně ne1x4.2 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.71
Rychtaříková Jitka je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano6x25 %
spíše ano7x29.2 %
spíše ne2x8.3 %
rozhodně ne1x4.2 %
nemohu posoudit8x33.3 %
průměr 1.88
Burcin Boris je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano10x41.7 %
spíše ano8x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x4.2 %
nemohu posoudit5x20.8 %
průměr 1.58
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano10x41.7 %
spíše ano13x54.2 %
spíše ne1x4.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.63
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano14x58.3 %
spíše ano10x41.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.42
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano18x75 %
spíše ano5x20.8 %
spíše ne1x4.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž8x33.3 %
žena16x66.7 %
průměr 1.67
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.22x91.7 %
Nmgr.2x8.3 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.08
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé24x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%24x100 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré1x4.2 %
nadprůměrné7x29.2 %
průměrné16x66.7 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.63
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký12x50 %
průměrný11x45.8 %
nízký1x4.2 %
průměr 1.54
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký7x29.2 %
průměrný16x66.7 %
nízký1x4.2 %
průměr 1.75
Vybrat jiný předmět