Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MD360P07BB Demografická analýza II Filasová

Katedra demografie a geodemografie Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 6 kr.
Respondentů: 21 / 25 (84 %) Učebna: Z3 Termín: Út,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá12x57.1 %
dobrá9x42.9 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.43
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano16x76.2 %
spíše ano5x23.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.24
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano11x52.4 %
spíše ano10x47.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.48
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano16x76.2 %
spíše ano3x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x9.5 %
průměr 1.16
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano13x61.9 %
spíše ano6x28.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x9.5 %
průměr 1.32
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké7x33.3 %
přiměrěné13x61.9 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 1.65

Vyučující

Filasová Alena ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano12x57.1 %
spíše ano9x42.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.43
Filasová Alena je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano20x95.2 %
spíše ano1x4.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.05
Filasová Alena je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano15x71.4 %
spíše ano4x19 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x9.5 %
průměr 1.21
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano19x90.5 %
spíše ano2x9.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.1
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano21x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano18x85.7 %
spíše ano3x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.14

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž8x38.1 %
žena13x61.9 %
průměr 1.62
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.21x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé21x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%20x95.2 %
75 – 50%1x4.8 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.05
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné4x19 %
průměrné17x81 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.81
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký5x23.8 %
průměrný16x76.2 %
nízký0x0 %
průměr 1.76
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký10x47.6 %
průměrný11x52.4 %
nízký0x0 %
průměr 1.52
Vybrat jiný předmět