Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC250C24 Cvičení z biochemie pro biochemiky

Katedra biochemie Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 0/2 Z; 3 kr.
Respondentů: 15 / 29 (52 %) Učebna: CH3 Termín: Čt,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá0x0 %
dobrá8x53.3 %
průměrná6x40 %
špatná1x6.7 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.53
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano7x46.7 %
spíše ano6x40 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.7 %
průměr 1.57
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano12x80 %
spíše ano3x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano9x60 %
spíše ano5x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.7 %
průměr 1.36
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano4x26.7 %
spíše ano9x60 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.7 %
průměr 1.79
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné15x100 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2

Vyučující

Dračínská Helena ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano3x20 %
spíše ne9x60 %
rozhodně ne2x13.3 %
nemohu posoudit1x6.7 %
průměr 2.93
Dračínská Helena je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano6x40 %
spíše ano8x53.3 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.67
Dračínská Helena je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano1x6.7 %
spíše ano3x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x73.3 %
průměr 1.75
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano3x20 %
spíše ano10x66.7 %
spíše ne2x13.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.93
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano4x26.7 %
spíše ano3x20 %
spíše ne7x46.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.7 %
průměr 2.21
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano12x80 %
spíše ano3x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž2x13.3 %
žena13x86.7 %
průměr 1.87
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.15x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé15x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%10x66.7 %
75 – 50%3x20 %
50 – 25%2x13.3 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.47
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné3x20 %
průměrné9x60 %
podprůměrné3x20 %
špatné0x0 %
průměr 3
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký8x53.3 %
průměrný6x40 %
nízký1x6.7 %
průměr 1.53
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký1x6.7 %
průměrný11x73.3 %
nízký3x20 %
průměr 2.13
Vybrat jiný předmět