Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC250C23B Cvičení z biochemie

Katedra biochemie Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 0/1 Z; 2 kr.
Respondentů: 9 / 27 (33 %) Učebna: CH3 Termín: St,15:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá0x0 %
dobrá4x44.4 %
průměrná3x33.3 %
špatná2x22.2 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.78
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano1x11.1 %
spíše ano3x33.3 %
spíše ne2x22.2 %
rozhodně ne3x33.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.78
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano5x55.6 %
spíše ano4x44.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.44
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano5x55.6 %
spíše ano4x44.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.44
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano4x44.4 %
spíše ano4x44.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x11.1 %
průměr 1.5
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné8x88.9 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x11.1 %
průměr 2

Vyučující

Bořek Dohanská Lucie ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano4x50 %
spíše ne4x50 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.5
Poljaková Jitka ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano1x11.1 %
spíše ano3x33.3 %
spíše ne2x22.2 %
rozhodně ne2x22.2 %
nemohu posoudit1x11.1 %
průměr 2.63
Bořek Dohanská Lucie je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano4x50 %
spíše ano4x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Poljaková Jitka je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano2x22.2 %
spíše ano5x55.6 %
spíše ne1x11.1 %
rozhodně ne1x11.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.11
Bořek Dohanská Lucie je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano1x12.5 %
spíše ano1x12.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x75 %
průměr 1.5
Poljaková Jitka je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano1x11.1 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x77.8 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano1x11.1 %
spíše ano3x33.3 %
spíše ne4x44.4 %
rozhodně ne1x11.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.56
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano8x88.9 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.22
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano7x77.8 %
spíše ano2x22.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.22

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž4x44.4 %
žena5x55.6 %
průměr 1.56
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.9x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé7x77.8 %
opakovaně2x22.2 %
průměr 1.22
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%3x33.3 %
75 – 50%2x22.2 %
50 – 25%3x33.3 %
méně než 25%1x11.1 %
průměr 2.22
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré1x11.1 %
nadprůměrné3x33.3 %
průměrné5x55.6 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.44
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký1x11.1 %
průměrný3x33.3 %
nízký5x55.6 %
průměr 2.44
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký2x22.2 %
průměrný6x66.7 %
nízký1x11.1 %
průměr 1.89
Vybrat jiný předmět