Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC270C76 Cviceni z organické chemie pro nechemické obory

Katedra organické chemie Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 0/2 Z; 1 kr.
Respondentů: 24 / 55 (44 %) Učebna: CH1 Termín: Čt,11:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá12x50 %
dobrá11x45.8 %
průměrná1x4.2 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.54
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano12x50 %
spíše ano10x41.7 %
spíše ne2x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.58
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano19x79.2 %
spíše ano5x20.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.21
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano15x62.5 %
spíše ano6x25 %
spíše ne2x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.2 %
průměr 1.43
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano11x45.8 %
spíše ano10x41.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x12.5 %
průměr 1.48
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké9x37.5 %
přiměrěné10x41.7 %
nízké1x4.2 %
nemohu posoudit4x16.7 %
průměr 1.6

Vyučující

Machrava Aleš ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano7x29.2 %
spíše ano17x70.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.71
Machrava Aleš je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano21x87.5 %
spíše ano3x12.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.13
Machrava Aleš je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano5x20.8 %
spíše ano2x8.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit17x70.8 %
průměr 1.29
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano14x58.3 %
spíše ano9x37.5 %
spíše ne1x4.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.46
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano14x58.3 %
spíše ano9x37.5 %
spíše ne1x4.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.46
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano12x50 %
spíše ano11x45.8 %
spíše ne1x4.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.54

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž8x33.3 %
žena16x66.7 %
průměr 1.67
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.23x95.8 %
Nmgr.1x4.2 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.04
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé24x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%19x79.2 %
75 – 50%4x16.7 %
50 – 25%1x4.2 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.25
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné5x20.8 %
průměrné16x66.7 %
podprůměrné3x12.5 %
špatné0x0 %
průměr 2.92
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký5x20.8 %
průměrný18x75 %
nízký1x4.2 %
průměr 1.83
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký10x41.7 %
průměrný14x58.3 %
nízký0x0 %
průměr 1.58
Vybrat jiný předmět