Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MS760AGC Cizí jazyk I (obecný) – Doehring

Mimofakultní pracoviště Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 0/2 Z; 1 kr.
Respondentů: 39 / 50 (78 %) Učebna: H1 Termín: Út,11:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá7x18.4 %
dobrá17x44.7 %
průměrná13x34.2 %
špatná1x2.6 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.21
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano19x48.7 %
spíše ano14x35.9 %
spíše ne6x15.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.67
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano8x20.5 %
spíše ano18x46.2 %
spíše ne10x25.6 %
rozhodně ne3x7.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.21
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano14x35.9 %
spíše ano11x28.2 %
spíše ne1x2.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit13x33.3 %
průměr 1.5
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano9x23.1 %
spíše ano16x41 %
spíše ne2x5.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x30.8 %
průměr 1.74
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké5x12.8 %
přiměrěné30x76.9 %
nízké4x10.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.97

Vyučující

Agrell Doehring Kathryn ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano16x41 %
spíše ano19x48.7 %
spíše ne2x5.1 %
rozhodně ne1x2.6 %
nemohu posoudit1x2.6 %
průměr 1.68
Agrell Doehring Kathryn je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano33x84.6 %
spíše ano5x12.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.6 %
průměr 1.13
Agrell Doehring Kathryn je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano10x25.6 %
spíše ano7x17.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit22x56.4 %
průměr 1.41
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano16x41 %
spíše ano19x48.7 %
spíše ne4x10.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.69
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano38x97.4 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x2.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.05
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano31x79.5 %
spíše ano7x17.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.6 %
průměr 1.18

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž9x23.1 %
žena30x76.9 %
průměr 1.77
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.39x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé39x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%34x87.2 %
75 – 50%5x12.8 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.13
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné9x23.1 %
průměrné28x71.8 %
podprůměrné2x5.1 %
špatné0x0 %
průměr 2.82
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký13x33.3 %
průměrný23x59 %
nízký3x7.7 %
průměr 1.74
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký1x2.6 %
průměrný29x74.4 %
nízký9x23.1 %
průměr 2.21
Vybrat jiný předmět