Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MS760AGD Cizí jazyk I (obecný) – Chudáčková

Mimofakultní pracoviště Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 0/2 Z; 1 kr.
Respondentů: 21 / 26 (81 %) Učebna: H1 Termín: Út,11:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá6x28.6 %
dobrá13x61.9 %
průměrná1x4.8 %
špatná1x4.8 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.86
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano13x61.9 %
spíše ano6x28.6 %
spíše ne2x9.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.48
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano4x19 %
spíše ano11x52.4 %
spíše ne2x9.5 %
rozhodně ne4x19 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.29
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano1x4.8 %
spíše ano10x47.6 %
spíše ne2x9.5 %
rozhodně ne1x4.8 %
nemohu posoudit7x33.3 %
průměr 2.21
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano3x14.3 %
spíše ano6x28.6 %
spíše ne2x9.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x47.6 %
průměr 1.91
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké3x14.3 %
přiměrěné14x66.7 %
nízké1x4.8 %
nemohu posoudit3x14.3 %
průměr 1.89

Vyučující

Chudáčková Hana ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano7x33.3 %
spíše ano12x57.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x9.5 %
průměr 1.63
Chudáčková Hana je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano19x90.5 %
spíše ano2x9.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.1
Chudáčková Hana je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano3x14.3 %
spíše ano4x19 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit14x66.7 %
průměr 1.57
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano9x42.9 %
spíše ano11x52.4 %
spíše ne1x4.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.62
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano18x85.7 %
spíše ano3x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.14
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano11x52.4 %
spíše ano8x38.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x9.5 %
průměr 1.42

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž9x42.9 %
žena12x57.1 %
průměr 1.57
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.21x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé20x95.2 %
opakovaně1x4.8 %
průměr 1.05
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%11x52.4 %
75 – 50%9x42.9 %
50 – 25%1x4.8 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.52
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré2x9.5 %
nadprůměrné1x4.8 %
průměrné15x71.4 %
podprůměrné2x9.5 %
špatné1x4.8 %
průměr 2.95
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký8x38.1 %
průměrný12x57.1 %
nízký1x4.8 %
průměr 1.67
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký1x4.8 %
průměrný16x76.2 %
nízký4x19 %
průměr 2.14
Vybrat jiný předmět