Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB120P20E Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)

Katedra botaniky Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 3/2 Z, Zk; 6 kr.
Respondentů: 16 / 22 (73 %) Učebna: B11 Termín: Čt,15:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá9x56.3 %
dobrá5x31.3 %
průměrná2x12.5 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.56
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano7x43.8 %
spíše ano9x56.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.56
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano12x75 %
spíše ano4x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano11x68.8 %
spíše ano5x31.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.31
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano5x31.3 %
spíše ano8x50 %
spíše ne1x6.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x12.5 %
průměr 1.71
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké2x12.5 %
přiměrěné10x62.5 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit4x25 %
průměr 1.83

Vyučující

Adámek Martin ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano9x56.3 %
spíše ano7x43.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.44
Adámek Martin je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano14x87.5 %
spíše ano2x12.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.13
Adámek Martin je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano5x31.3 %
spíše ano5x31.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x37.5 %
průměr 1.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano13x81.3 %
spíše ano3x18.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.19
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano16x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano7x43.8 %
spíše ano7x43.8 %
spíše ne1x6.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.3 %
průměr 1.6

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž3x18.8 %
žena13x81.3 %
průměr 1.81
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.16x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé14x87.5 %
opakovaně2x12.5 %
průměr 1.13
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%14x87.5 %
75 – 50%2x12.5 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.13
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré1x6.3 %
nadprůměrné3x18.8 %
průměrné11x68.8 %
podprůměrné1x6.3 %
špatné0x0 %
průměr 2.75
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký8x50 %
průměrný8x50 %
nízký0x0 %
průměr 1.5
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký9x56.3 %
průměrný7x43.8 %
nízký0x0 %
průměr 1.44
Vybrat jiný předmět