Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB150P04 Biochemie

Katedra buněčné biologie Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 5/0 Zk; 7 kr.
Respondentů: 56 / 203 (28 %) Učebna: B7 Termín: Po,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá21x37.5 %
dobrá24x42.9 %
průměrná9x16.1 %
špatná2x3.6 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.86
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano38x67.9 %
spíše ano14x25 %
spíše ne2x3.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x3.6 %
průměr 1.33
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano18x32.1 %
spíše ano30x53.6 %
spíše ne8x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.82
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano31x55.4 %
spíše ano24x42.9 %
spíše ne1x1.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.46
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano12x21.4 %
spíše ano33x58.9 %
spíše ne7x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x7.1 %
průměr 1.9
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké9x16.1 %
přiměrěné40x71.4 %
nízké1x1.8 %
nemohu posoudit6x10.7 %
průměr 1.84

Vyučující

Folk Petr ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano17x30.9 %
spíše ano22x40 %
spíše ne15x27.3 %
rozhodně ne1x1.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Martin Kalous ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano21x38.2 %
spíše ano26x47.3 %
spíše ne6x10.9 %
rozhodně ne1x1.8 %
nemohu posoudit1x1.8 %
průměr 1.76
Jan Brábek ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano6x10.9 %
spíše ano19x34.5 %
spíše ne19x34.5 %
rozhodně ne8x14.5 %
nemohu posoudit3x5.5 %
průměr 2.56
Folk Petr je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano31x55.4 %
spíše ano25x44.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.45
Martin Kalous je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano37x66.1 %
spíše ano18x32.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.8 %
průměr 1.33
Jan Brábek je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano27x48.2 %
spíše ano18x32.1 %
spíše ne3x5.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x14.3 %
průměr 1.5
Folk Petr je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano5x8.9 %
spíše ano2x3.6 %
spíše ne1x1.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit48x85.7 %
průměr 1.5
Martin Kalous je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano3x5.4 %
spíše ano3x5.4 %
spíše ne1x1.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit49x87.5 %
průměr 1.71
Jan Brábek je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano3x5.4 %
spíše ano3x5.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit50x89.3 %
průměr 1.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano27x48.2 %
spíše ano26x46.4 %
spíše ne2x3.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.8 %
průměr 1.55
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano51x91.1 %
spíše ano4x7.1 %
spíše ne1x1.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.11
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano40x71.4 %
spíše ano15x26.8 %
spíše ne1x1.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.3

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž16x28.6 %
žena40x71.4 %
průměr 1.71
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.55x98.2 %
Nmgr.1x1.8 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.02
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé53x94.6 %
opakovaně3x5.4 %
průměr 1.05
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%25x44.6 %
75 – 50%27x48.2 %
50 – 25%4x7.1 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.63
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré4x7.1 %
nadprůměrné8x14.3 %
průměrné41x73.2 %
podprůměrné3x5.4 %
špatné0x0 %
průměr 2.77
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký22x39.3 %
průměrný31x55.4 %
nízký3x5.4 %
průměr 1.66
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký21x38.2 %
průměrný30x54.5 %
nízký4x7.3 %
průměr 1.69
Vybrat jiný předmět