Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MC250P03I Biochemie I

Katedra biochemie Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 4/0 Zk; 4 kr.
Respondentů: 19 / 76 (25 %) Učebna: CH1 Termín: Po,14:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá5x26.3 %
dobrá13x68.4 %
průměrná1x5.3 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.79
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano15x78.9 %
spíše ano3x15.8 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.26
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano13x68.4 %
spíše ano5x26.3 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.37
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano2x10.5 %
spíše ano14x73.7 %
spíše ne2x10.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 2
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano6x31.6 %
spíše ano10x52.6 %
spíše ne2x10.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 1.78
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké7x36.8 %
přiměrěné10x52.6 %
nízké1x5.3 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 1.67

Vyučující

Stiborová Marie ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano9x47.4 %
spíše ano9x47.4 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.58
Šulc Miroslav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano7x36.8 %
spíše ano4x21.1 %
spíše ne4x21.1 %
rozhodně ne3x15.8 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 2.17
Stiborová Marie je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano15x78.9 %
spíše ano3x15.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 1.17
Šulc Miroslav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano13x68.4 %
spíše ano4x21.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x5.3 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 1.39
Stiborová Marie je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano4x21.1 %
spíše ano5x26.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x52.6 %
průměr 1.56
Šulc Miroslav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano4x21.1 %
spíše ano3x15.8 %
spíše ne2x10.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x52.6 %
průměr 1.78
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano14x73.7 %
spíše ano4x21.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 1.22
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano19x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano17x89.5 %
spíše ano2x10.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.11

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž4x21.1 %
žena15x78.9 %
průměr 1.79
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.19x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé17x89.5 %
opakovaně2x10.5 %
průměr 1.11
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%9x47.4 %
75 – 50%5x26.3 %
50 – 25%5x26.3 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.79
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné6x31.6 %
průměrné11x57.9 %
podprůměrné2x10.5 %
špatné0x0 %
průměr 2.79
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký11x57.9 %
průměrný7x36.8 %
nízký1x5.3 %
průměr 1.47
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký8x42.1 %
průměrný11x57.9 %
nízký0x0 %
průměr 1.58
Vybrat jiný předmět