Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC250P40Ap Biochemie I (kata) – přednáška

Katedra biochemie Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 3/2 Z; 6 kr.
Respondentů: 30 / 62 (48 %) Učebna: CH5 Termín: Pá,08:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá3x10 %
dobrá9x30 %
průměrná12x40 %
špatná6x20 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.7
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano7x23.3 %
spíše ano16x53.3 %
spíše ne6x20 %
rozhodně ne1x3.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.03
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano18x60 %
spíše ano10x33.3 %
spíše ne2x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.47
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano7x23.3 %
spíše ano15x50 %
spíše ne7x23.3 %
rozhodně ne1x3.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.07
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano2x6.7 %
spíše ano10x33.3 %
spíše ne15x50 %
rozhodně ne1x3.3 %
nemohu posoudit2x6.7 %
průměr 2.54
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké7x23.3 %
přiměrěné18x60 %
nízké3x10 %
nemohu posoudit2x6.7 %
průměr 1.86

Vyučující

Hudeček Jiří ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano2x6.7 %
spíše ano13x43.3 %
spíše ne12x40 %
rozhodně ne3x10 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.53
Hudeček Jiří je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano13x43.3 %
spíše ano8x26.7 %
spíše ne6x20 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x10 %
průměr 1.74
Hudeček Jiří je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano4x13.3 %
spíše ano13x43.3 %
spíše ne1x3.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x40 %
průměr 1.83
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano3x10 %
spíše ano11x36.7 %
spíše ne11x36.7 %
rozhodně ne1x3.3 %
nemohu posoudit4x13.3 %
průměr 2.38
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano23x76.7 %
spíše ano6x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.3 %
průměr 1.21
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano20x66.7 %
spíše ano7x23.3 %
spíše ne1x3.3 %
rozhodně ne1x3.3 %
nemohu posoudit1x3.3 %
průměr 1.41

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž8x26.7 %
žena22x73.3 %
průměr 1.73
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.30x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé30x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%19x63.3 %
75 – 50%10x33.3 %
50 – 25%1x3.3 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.4
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné4x13.3 %
průměrné24x80 %
podprůměrné2x6.7 %
špatné0x0 %
průměr 2.93
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký5x16.7 %
průměrný17x56.7 %
nízký8x26.7 %
průměr 2.1
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký4x13.3 %
průměrný13x43.3 %
nízký13x43.3 %
průměr 2.3
Vybrat jiný předmět