Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC250P40Ac Biochemie I (kata) – cvičení

Katedra biochemie Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 3/2 Z; 6 kr.
Respondentů: 47 / 62 (76 %) Učebna: CH5 Termín: Pá,08:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá8x17 %
dobrá14x29.8 %
průměrná19x40.4 %
špatná6x12.8 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.49
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano15x31.9 %
spíše ano25x53.2 %
spíše ne6x12.8 %
rozhodně ne1x2.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.85
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano23x48.9 %
spíše ano18x38.3 %
spíše ne4x8.5 %
rozhodně ne2x4.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.68
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano5x10.6 %
spíše ano21x44.7 %
spíše ne16x34 %
rozhodně ne3x6.4 %
nemohu posoudit2x4.3 %
průměr 2.38
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano5x10.6 %
spíše ano19x40.4 %
spíše ne16x34 %
rozhodně ne2x4.3 %
nemohu posoudit5x10.6 %
průměr 2.36
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké8x17 %
přiměrěné30x63.8 %
nízké4x8.5 %
nemohu posoudit5x10.6 %
průměr 1.9

Vyučující

Hudeček Jiří ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano9x19.1 %
spíše ano16x34 %
spíše ne15x31.9 %
rozhodně ne7x14.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.43
Hudeček Jiří je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano19x40.4 %
spíše ano25x53.2 %
spíše ne3x6.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.66
Hudeček Jiří je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano9x19.1 %
spíše ano14x29.8 %
spíše ne2x4.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit22x46.8 %
průměr 1.72
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano7x14.9 %
spíše ano21x44.7 %
spíše ne15x31.9 %
rozhodně ne3x6.4 %
nemohu posoudit1x2.1 %
průměr 2.3
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano33x70.2 %
spíše ano14x29.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.3
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano37x78.7 %
spíše ano6x12.8 %
spíše ne3x6.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.1 %
průměr 1.26

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž12x25.5 %
žena35x74.5 %
průměr 1.74
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.47x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé47x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%40x85.1 %
75 – 50%2x4.3 %
50 – 25%3x6.4 %
méně než 25%2x4.3 %
průměr 1.3
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré3x6.4 %
nadprůměrné11x23.4 %
průměrné31x66 %
podprůměrné2x4.3 %
špatné0x0 %
průměr 2.68
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký13x27.7 %
průměrný26x55.3 %
nízký8x17 %
průměr 1.89
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký8x17 %
průměrný28x59.6 %
nízký11x23.4 %
průměr 2.06
Vybrat jiný předmět