Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB110P03A Antropologie

Katedra antropologie a genetiky člověka Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 2/3 Z, Zk; 6 kr.
Respondentů: 66 / 129 (51 %) Učebna: B7 Termín: Po,15:45

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá29x43.9 %
dobrá33x50 %
průměrná4x6.1 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.62
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano32x48.5 %
spíše ano31x47 %
spíše ne2x3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.5 %
průměr 1.54
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano50x75.8 %
spíše ano14x21.2 %
spíše ne2x3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.27
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano53x80.3 %
spíše ano10x15.2 %
spíše ne2x3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.5 %
průměr 1.22
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano30x45.5 %
spíše ano31x47 %
spíše ne4x6.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.5 %
průměr 1.6
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké6x9.1 %
přiměrěné55x83.3 %
nízké1x1.5 %
nemohu posoudit4x6.1 %
průměr 1.92

Vyučující

Hora Martin ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano58x87.9 %
spíše ano7x10.6 %
spíše ne1x1.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.14
Bejdová Šárka ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano12x18.5 %
spíše ano26x40 %
spíše ne19x29.2 %
rozhodně ne6x9.2 %
nemohu posoudit2x3.1 %
průměr 2.3
Farkašová Kristýna ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano17x26.2 %
spíše ano29x44.6 %
spíše ne9x13.8 %
rozhodně ne3x4.6 %
nemohu posoudit7x10.8 %
průměr 1.97
Hora Martin je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano63x95.5 %
spíše ano3x4.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.05
Bejdová Šárka je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano39x60 %
spíše ano15x23.1 %
spíše ne3x4.6 %
rozhodně ne1x1.5 %
nemohu posoudit7x10.8 %
průměr 1.41
Farkašová Kristýna je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano34x51.5 %
spíše ano13x19.7 %
spíše ne7x10.6 %
rozhodně ne2x3 %
nemohu posoudit10x15.2 %
průměr 1.59
Hora Martin je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano19x28.8 %
spíše ano6x9.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit41x62.1 %
průměr 1.24
Bejdová Šárka je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano4x6.2 %
spíše ano4x6.2 %
spíše ne1x1.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit56x86.2 %
průměr 1.67
Farkašová Kristýna je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano10x15.2 %
spíše ano4x6.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit52x78.8 %
průměr 1.29
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano30x45.5 %
spíše ano31x47 %
spíše ne5x7.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.62
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano58x87.9 %
spíše ano6x9.1 %
spíše ne1x1.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.5 %
průměr 1.12
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano54x81.8 %
spíše ano11x16.7 %
spíše ne1x1.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž19x28.8 %
žena47x71.2 %
průměr 1.71
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.66x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé63x95.5 %
opakovaně3x4.5 %
průměr 1.05
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%55x83.3 %
75 – 50%9x13.6 %
50 – 25%1x1.5 %
méně než 25%1x1.5 %
průměr 1.21
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré4x6.1 %
nadprůměrné9x13.6 %
průměrné50x75.8 %
podprůměrné3x4.5 %
špatné0x0 %
průměr 2.79
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký36x54.5 %
průměrný29x43.9 %
nízký1x1.5 %
průměr 1.47
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký34x51.5 %
průměrný32x48.5 %
nízký0x0 %
průměr 1.48
Vybrat jiný předmět