Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC240P57A Anorganická chemie II (a) – cvičení Semler

Katedra anorganické chemie Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 3/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 15 / 28 (54 %) Učebna: CH9 Termín: St,16:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá0x0 %
dobrá5x33.3 %
průměrná4x26.7 %
špatná6x40 %
velmi špatná0x0 %
průměr 3.07
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano1x6.7 %
spíše ano8x53.3 %
spíše ne5x33.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.7 %
průměr 2.29
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano13x86.7 %
spíše ano2x13.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.13
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano4x26.7 %
spíše ano4x26.7 %
spíše ne3x20 %
rozhodně ne2x13.3 %
nemohu posoudit2x13.3 %
průměr 2.23
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano4x26.7 %
spíše ano3x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x6.7 %
nemohu posoudit7x46.7 %
průměr 1.75
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné10x66.7 %
nízké3x20 %
nemohu posoudit2x13.3 %
průměr 2.23

Vyučující

Semler Miroslav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano2x13.3 %
spíše ano3x20 %
spíše ne6x40 %
rozhodně ne4x26.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.8
Semler Miroslav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano3x20 %
spíše ano6x40 %
spíše ne5x33.3 %
rozhodně ne1x6.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.27
Semler Miroslav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano3x20 %
spíše ne3x20 %
rozhodně ne2x13.3 %
nemohu posoudit7x46.7 %
průměr 2.88
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano1x6.7 %
spíše ano5x33.3 %
spíše ne6x40 %
rozhodně ne3x20 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.73
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano6x40 %
spíše ano9x60 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.6
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano7x46.7 %
spíše ano4x26.7 %
spíše ne2x13.3 %
rozhodně ne1x6.7 %
nemohu posoudit1x6.7 %
průměr 1.79

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž8x53.3 %
žena7x46.7 %
průměr 1.47
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.15x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé15x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%8x53.3 %
75 – 50%6x40 %
50 – 25%1x6.7 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.53
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré1x6.7 %
nadprůměrné3x20 %
průměrné11x73.3 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.67
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký6x40 %
průměrný9x60 %
nízký0x0 %
průměr 1.6
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký4x26.7 %
průměrný2x13.3 %
nízký9x60 %
průměr 2.33
Vybrat jiný předmět