Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ340P16Z Územní plánování a urbanismus

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 39 / 62 (63 %) Učebna: PR Termín: Út,14:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá28x71.8 %
dobrá10x25.6 %
průměrná1x2.6 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.31
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano25x64.1 %
spíše ano9x23.1 %
spíše ne3x7.7 %
rozhodně ne1x2.6 %
nemohu posoudit1x2.6 %
průměr 1.47
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano24x61.5 %
spíše ano10x25.6 %
spíše ne2x5.1 %
rozhodně ne2x5.1 %
nemohu posoudit1x2.6 %
průměr 1.53
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano22x56.4 %
spíše ano12x30.8 %
spíše ne1x2.6 %
rozhodně ne1x2.6 %
nemohu posoudit3x7.7 %
průměr 1.47
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano15x38.5 %
spíše ano13x33.3 %
spíše ne1x2.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x25.6 %
průměr 1.52
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké3x7.7 %
přiměrěné32x82.1 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit4x10.3 %
průměr 1.91

Vyučující

Perlín Radim ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano27x69.2 %
spíše ano11x28.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x2.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.36
Perlín Radim je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano34x87.2 %
spíše ano4x10.3 %
spíše ne1x2.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.15
Perlín Radim je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano7x17.9 %
spíše ano15x38.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit17x43.6 %
průměr 1.68
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano25x64.1 %
spíše ano14x35.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.36
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano37x94.9 %
spíše ano1x2.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x2.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano9x23.1 %
spíše ano19x48.7 %
spíše ne10x25.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.6 %
průměr 2.03

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž16x41 %
žena23x59 %
průměr 1.59
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.10x25.6 %
Nmgr.29x74.4 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.74
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé37x94.9 %
opakovaně2x5.1 %
průměr 1.05
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%35x89.7 %
75 – 50%4x10.3 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré2x5.1 %
nadprůměrné12x30.8 %
průměrné25x64.1 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.59
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký28x71.8 %
průměrný10x25.6 %
nízký1x2.6 %
průměr 1.31
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký17x44.7 %
průměrný21x55.3 %
nízký0x0 %
průměr 1.55
Vybrat jiný předmět