Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MO550P05P Úvod do studia ŽP

Ústav pro životní prostředí Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 2/0 Z; 3 kr.
Respondentů: 52 / 56 (93 %) Učebna: B14 Termín: Út,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá24x46.2 %
dobrá24x46.2 %
průměrná4x7.7 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.62
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano26x50 %
spíše ano20x38.5 %
spíše ne5x9.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.9 %
průměr 1.59
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano35x67.3 %
spíše ano16x30.8 %
spíše ne1x1.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.35
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano4x7.7 %
spíše ano21x40.4 %
spíše ne14x26.9 %
rozhodně ne1x1.9 %
nemohu posoudit12x23.1 %
průměr 2.3
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano5x9.6 %
spíše ano23x44.2 %
spíše ne4x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit20x38.5 %
průměr 1.97
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké1x1.9 %
přiměrěné36x69.2 %
nízké1x1.9 %
nemohu posoudit14x26.9 %
průměr 2

Vyučující

Frouz Jan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano29x55.8 %
spíše ano20x38.5 %
spíše ne1x1.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x3.8 %
průměr 1.44
Cajthaml Tomáš ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano19x54.3 %
spíše ano14x40 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x2.9 %
nemohu posoudit1x2.9 %
průměr 1.5
Frouz Jan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano46x90.2 %
spíše ano4x7.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2 %
průměr 1.08
Cajthaml Tomáš je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano24x66.7 %
spíše ano8x22.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x11.1 %
průměr 1.25
Frouz Jan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano8x15.7 %
spíše ano9x17.6 %
spíše ne1x2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit33x64.7 %
průměr 1.61
Cajthaml Tomáš je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano5x15.6 %
spíše ano3x9.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit24x75 %
průměr 1.38
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano29x55.8 %
spíše ano21x40.4 %
spíše ne1x1.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.9 %
průměr 1.45
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano22x42.3 %
spíše ano23x44.2 %
spíše ne3x5.8 %
rozhodně ne2x3.8 %
nemohu posoudit2x3.8 %
průměr 1.7
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano7x13.5 %
spíše ano25x48.1 %
spíše ne14x26.9 %
rozhodně ne4x7.7 %
nemohu posoudit2x3.8 %
průměr 2.3

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž20x38.5 %
žena32x61.5 %
průměr 1.62
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.52x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé50x98 %
opakovaně1x2 %
průměr 1.02
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%44x84.6 %
75 – 50%4x7.7 %
50 – 25%3x5.8 %
méně než 25%1x1.9 %
průměr 1.25
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré4x7.7 %
nadprůměrné6x11.5 %
průměrné41x78.8 %
podprůměrné1x1.9 %
špatné0x0 %
průměr 2.75
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký30x57.7 %
průměrný21x40.4 %
nízký1x1.9 %
průměr 1.44
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký11x21.2 %
průměrný39x75 %
nízký2x3.8 %
průměr 1.83
Vybrat jiný předmět