Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB170P79 Úvod do entomologie

Katedra zoologie Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 29 / 111 (26 %) Učebna: B121 Termín: Po,16:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá8x27.6 %
dobrá17x58.6 %
průměrná4x13.8 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.86
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano6x20.7 %
spíše ano18x62.1 %
spíše ne4x13.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.4 %
průměr 1.93
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano24x82.8 %
spíše ano4x13.8 %
spíše ne1x3.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.21
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano18x62.1 %
spíše ano8x27.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x10.3 %
průměr 1.31
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano10x34.5 %
spíše ano11x37.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x27.6 %
průměr 1.52
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné13x44.8 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit16x55.2 %
průměr 2

Vyučující

Prokop Jakub ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano1x3.4 %
spíše ano20x69 %
spíše ne7x24.1 %
rozhodně ne1x3.4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.28
Vilímová Jitka ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano4x13.8 %
spíše ano15x51.7 %
spíše ne7x24.1 %
rozhodně ne3x10.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.31
Šípek Petr ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano9x31 %
spíše ano16x55.2 %
spíše ne2x6.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x6.9 %
průměr 1.74
Prokop Jakub je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano16x55.2 %
spíše ano9x31 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x13.8 %
průměr 1.36
Vilímová Jitka je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano16x55.2 %
spíše ano10x34.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x10.3 %
průměr 1.38
Šípek Petr je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano17x58.6 %
spíše ano8x27.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x13.8 %
průměr 1.32
Prokop Jakub je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano2x6.9 %
spíše ano2x6.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit25x86.2 %
průměr 1.5
Vilímová Jitka je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano2x6.9 %
spíše ano2x6.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit25x86.2 %
průměr 1.5
Šípek Petr je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano2x6.9 %
spíše ano2x6.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit25x86.2 %
průměr 1.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano13x44.8 %
spíše ano14x48.3 %
spíše ne2x6.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.62
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano28x96.6 %
spíše ano1x3.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.03
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano16x55.2 %
spíše ano10x34.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x10.3 %
průměr 1.38

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž6x20.7 %
žena23x79.3 %
průměr 1.79
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.29x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé29x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%20x69 %
75 – 50%8x27.6 %
50 – 25%1x3.4 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.34
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré2x6.9 %
nadprůměrné3x10.3 %
průměrné21x72.4 %
podprůměrné3x10.3 %
špatné0x0 %
průměr 2.86
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký6x20.7 %
průměrný21x72.4 %
nízký2x6.9 %
průměr 1.86
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký8x28.6 %
průměrný19x67.9 %
nízký1x3.6 %
průměr 1.75
Vybrat jiný předmět