Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MO550P30A Základy pedologie a ochrana půdy

Ústav pro životní prostředí Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 9 / 39 (23 %) Učebna: D Termín: Út,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá2x22.2 %
dobrá3x33.3 %
průměrná4x44.4 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.22
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano2x22.2 %
spíše ano5x55.6 %
spíše ne1x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x11.1 %
průměr 1.88
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano9x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano6x66.7 %
spíše ano2x22.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x11.1 %
průměr 1.25
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano3x33.3 %
spíše ano4x44.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x22.2 %
průměr 1.57
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné5x55.6 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit4x44.4 %
průměr 2

Vyučující

Borůvka Luboš ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano1x11.1 %
spíše ano4x44.4 %
spíše ne3x33.3 %
rozhodně ne1x11.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.44
Borůvka Luboš je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano3x33.3 %
spíše ano6x66.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.67
Borůvka Luboš je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano2x22.2 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x77.8 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano3x33.3 %
spíše ano4x44.4 %
spíše ne1x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x11.1 %
průměr 1.75
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano9x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano4x44.4 %
spíše ano2x22.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x33.3 %
průměr 1.33

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž4x44.4 %
žena5x55.6 %
průměr 1.56
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.6x66.7 %
Nmgr.2x22.2 %
Ph.D.1x11.1 %
průměr 1.44
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé9x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%5x55.6 %
75 – 50%1x11.1 %
50 – 25%3x33.3 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.78
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré2x22.2 %
nadprůměrné3x33.3 %
průměrné4x44.4 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.22
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký1x11.1 %
průměrný8x88.9 %
nízký0x0 %
průměr 1.89
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký1x11.1 %
průměrný7x77.8 %
nízký1x11.1 %
průměr 2
Vybrat jiný předmět