Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB160P25 Základy parazitologie

Katedra parazitologie Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 78 / 208 (38 %) Učebna: VG Termín: St,16:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá64x82.1 %
dobrá13x16.7 %
průměrná1x1.3 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.19
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano47x60.3 %
spíše ano23x29.5 %
spíše ne7x9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.3 %
průměr 1.48
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano66x84.6 %
spíše ano11x14.1 %
spíše ne1x1.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano54x69.2 %
spíše ano18x23.1 %
spíše ne1x1.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x6.4 %
průměr 1.27
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano36x46.2 %
spíše ano26x33.3 %
spíše ne2x2.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit14x17.9 %
průměr 1.47
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké11x14.1 %
přiměrěné46x59 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit21x26.9 %
průměr 1.81

Vyučující

Votýpka Jan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano68x87.2 %
spíše ano8x10.3 %
spíše ne2x2.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.15
Votýpka Jan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano74x94.9 %
spíše ano4x5.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.05
Votýpka Jan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano10x12.8 %
spíše ano5x6.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit63x80.8 %
průměr 1.33
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano69x88.5 %
spíše ano9x11.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.12
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano63x81.8 %
spíše ano8x10.4 %
spíše ne1x1.3 %
rozhodně ne2x2.6 %
nemohu posoudit3x3.9 %
průměr 1.22
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano55x70.5 %
spíše ano21x26.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x2.6 %
průměr 1.28

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž18x23.4 %
žena59x76.6 %
průměr 1.77
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.78x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé78x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%64x82.1 %
75 – 50%9x11.5 %
50 – 25%4x5.1 %
méně než 25%1x1.3 %
průměr 1.26
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné18x23.1 %
průměrné55x70.5 %
podprůměrné4x5.1 %
špatné1x1.3 %
průměr 2.85
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký49x62.8 %
průměrný28x35.9 %
nízký1x1.3 %
průměr 1.38
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký47x60.3 %
průměrný30x38.5 %
nízký1x1.3 %
průměr 1.41
Vybrat jiný předmět