Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB110P52 Základy lékařské genetiky

Katedra antropologie a genetiky člověka Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 16 / 32 (50 %) Učebna: B2 Termín: St,11:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá14x87.5 %
dobrá2x12.5 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.13
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano14x87.5 %
spíše ano2x12.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.13
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano14x87.5 %
spíše ano2x12.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.13
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano12x75 %
spíše ano3x18.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.3 %
průměr 1.2
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano10x62.5 %
spíše ano3x18.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x18.8 %
průměr 1.23
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné14x87.5 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x12.5 %
průměr 2

Vyučující

Čejková Pavlína ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano14x87.5 %
spíše ano2x12.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.13
Čejková Pavlína je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano16x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Čejková Pavlína je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano11x68.8 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x31.3 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano15x93.8 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.3 %
průměr 1
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano14x87.5 %
spíše ano1x6.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.3 %
průměr 1.07
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano16x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž4x25 %
žena12x75 %
průměr 1.75
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.15x93.8 %
Nmgr.1x6.3 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.06
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé16x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%13x81.3 %
75 – 50%3x18.8 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.19
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré1x6.3 %
nadprůměrné5x31.3 %
průměrné9x56.3 %
podprůměrné1x6.3 %
špatné0x0 %
průměr 2.63
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký14x87.5 %
průměrný2x12.5 %
nízký0x0 %
průměr 1.13
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký7x46.7 %
průměrný8x53.3 %
nízký0x0 %
průměr 1.53
Vybrat jiný předmět